Quickom Call Center
    • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

  • Thứ tư, 08:18 Ngày 31/03/2021
  • Ngày 31/03/2021, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam ký Quyết định số 158/QĐ-HVHK ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 của Học viện Hàng không Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

    • facebook