• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

 • Thứ tư, 08:18 Ngày 31/03/2021
 • Ngày 31/03/2021, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam ký Quyết định số 158/QĐ-HVHK ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 của Học viện Hàng không Việt Nam. Chi tiết xem tại đây.

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: