• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Cơ cấu tổ chức

  Cơ cấu tổ chức của Học viện hiện nay thực hiện theo quy định của Luật giáo dục đại học và các văn bản pháp luật liên quan, bao gồm:

  1. Hội đồng Học viện.

  2. Giám đốc và các Phó giám đốc.

  3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng tư vấn.

  4. Khoa: Khoa Ngoại ngữ, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế hàng không, Khoa Khai thác hàng không, Khoa Kỹ thuật hàng không, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Điện - Điện tử, Bộ môn Pháp luật – Chính trị, Bộ môn Giáo dục thể chất.

  5. Phòng chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Phòng Thanh tra – Pháp chế.

  6. Viện, Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hàng không, Trung tâm Dịch vụ sinh viên, Trung tâm Logistics và Đào tạo phi công,  Trung tâm Đào tạo nhân viên hàng không, Viện khoa học công nghệ hàng không, Viện đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực hàng không quốc tế.

  7. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.

  8. Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

  HĐHV: Hội đồng Học viện

  BGĐ: Ban Giám đốc

  ĐOÀN TN: Đoàn Thanh niên

  BM:Bộ môn

  CÁC PHÒNG: TT/Phòng/Viện

  PTN: Phòng thí nghiệm

  CÁC HĐTV: Các Hội đồng tư vấn

  BP: Bộ phận

  Cơ cấu tổ chức Học viện Hàng không Việt Nam

                                                                             

   
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: