• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 • Chủ nhật, 13:27 Ngày 18/04/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  1. Mã ngành đào tạo:

  8340101

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  3. Trình độ đào tạo:

  Thạc sĩ

  4. Thời gian đào tạo:

  2,0 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Chương trình đào tạo thạc sĩ QTKD theo định hướng ứng dụng phục vụ cho ngành hàng không và xã hội, giúp cho học viên nâng, cao kiến thức ngành QTKD và kỹ năng hoạt động QTKD; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động QTKD, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức QTKD vào việc thực hiện các công việc cụ thề trong ngành hàng không và các ngành khác của xã hội; có thể bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

  Các mục tiêu cụ thể của Chương trình như sau:

  • Về kiến thức

  Chương trình trang bị cho các học viện những kiến thức nâng cao, chuyên sâu về QTKD hiện đại, cách thức xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, các chỉ dẫn về cách thức vận dụng những kiến thức QTKD vào hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hàng không nói riêng.

  • Về kỹ năng:

  Cung cấp cho học viên khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi 

  của môi trường kinh tế vĩ mô cũng như môi trường hoạt động kinh doanh. Từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn cho chiến lược và công tác quản trị của doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển kỹ năng lãnh đạo của học viên, bao gồm kỹ năng lãnh đạo bản thân và lãnh đạo tổ chức. Giúp học viên nâng cao khả năng sáng tạo và ứng dụng các lý luận, phát huy các kinh nghiệm của bản thân và hình thành cảc kỹ năng cần thiết trong việc phân tích và xử lý các tình huống quản trị, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

  • Về thái độ

  Giúp học viên có thái độ tích cực trong việc học tập, thấy được tầm quan trọng của chương trinh đào tạo và những giá trị đích thực cần đạt; đồng thời có quan điểm nghề nghiệp đúng đắn và có thái độ học tập nghiêm túc.

  • Về năng lực chuyên môn

  Sản phẩm đào tạo là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những chuyên gia có chuyên môn sâu về chuyên ngành QTKD, có khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường để dưa ra các quyết định đúng đắn cho chiến lược và công tác qụản trị của doanh nghiệp, có khả năng lãnh đạo và giải quyết các vấn đề quản trị phát sinh, đặc biệt là quản trị kinh doanh hàng không.

  • Về nghiên cứu

  Giúp học viên có khả năng nghiên cứu các chủ đề sẽ khác nhau theo từng năm tuỳ theo xu thế phát triển của các lý thuyết Quản trị cũng như các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động QTKD của các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không.

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            62 tín chỉ

               Trong đó:

                  - Kiến thức chung:                                                        07 tín chỉ

                  - Kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                            45 tín chỉ

                  - Luận văn:                                                                   10 tín chỉ

                2. Chương trình: (file Khung chương trình)

                3. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức
  • Có khả năng nhận thức, phân tích được thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa; Nắm vững những chủ trương, đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới,
  • Có phương pháp nghiên cứu, biết cách làm nghiên cứu khoa học và ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong kinh doanh; Nắm vững những nguyên lý cơ bản của kinh tế học và ứng dụng của nó trong việc đưa ra quyết định của doanh nghiệp;
  • Nắm vững các lý thuyết quản trị hiện đại, đạo đức trong kinh doanh để ứng dụng nó trong quản trị doanh nghiệp; Có kiến thức nâng cao trong công tác quản trị doanh nghiệp về các lĩnh vực chiến lược, chính sách kinh doanh, quản trị tài chính, kế toán, quản trị nguồn nhân lực, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị chất lượng, rủi ro quản lý thông tin, marketing, đặc biệt là hoạt động quản trị, kinh doanh của hãng hàng không và cảng hàng không, sân bay. Từ đó vận dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

     Kỹ năng

  • Có kỹ năng phân tích và dự báo những thay đổi của môi trường để hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá và ra quyết định các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp hàng không
  • Có kỹ năng tự học tập, thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học độc lập và cập nhật kiến thức mới thuộc chuyên ngành QTKD.
  • Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm; kỹ năng lãnh đạo, đàm phán và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác, đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp hàng không.
  • Có kỹ năng viết báo cáo, trình bày, thuyết trình và bảo vệ kết quả nghiên cứu.
  • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động kinh doanh và nghiên cứu khoa học ở trình độ B1 hoặc tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Châu Âu Chung trờ lên.
  • Có khả năng vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học như sử đụng tin học văn phòng (word, excel, power point), sử dụng phần mềm SPSS, EVỊEW để phân tích các dữ liệu trong hoạt động nghiên cứu kinh đoanh.
        Thái độ
  • Có thái độ chính trị, ý thức công dân và ý thức cộng đồng trong hành vi và các ứng xử trong công việc.
  • Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.
  • Cố ý thức tham gia các công tác xã hội, đoàn thể; tổ chức kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp, biết nhận và hoàn thành nhiệm vụ tập thể giao.
  • Có tinh thần học hỏi, có ý chí không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện bản thân.
       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Thạc sĩ
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Ha Nam Khanh Giao

  PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao

  Môn giảng dạy: Phương pháp nghiên cứu khoa học, Luận văn   

  Nguyen Sinh Ke

  TS. Nguyễn Sinh Kế

  Môn giảng dạy: Triết học

  Ao Thu Hoai

  TS. Ao Thu Hoài

  Môn giảng dạy: Quản trị kinh doanh dịch vụ, Luận văn

  Bao Trung

  TS.Bảo Trung

  Môn giảng dạy: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Luận văn

  Canh Chi Hoang

  TS. Cảnh Chí Hoàng

  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực nâng cao, Luận văn

  Doan Ngoc Phuc

  TS. Đoàn Ngọc Phúc

  Môn giảng dạy: Kinh tế học quản lý

  Le Thi Lanh

  PGS. TS. Lê Thị Lanh

  Môn giảng dạy: Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao, Luận văn 

  Truong Quang Dung

  TS. Trương Quang Dũng

  Môn giảng dạy: Kỹ năng ra quyết định, Luận văn

  Pham Van Tai

  TS. Phạm Văn Tài

  Môn giảng dạy: Phát triển kỹ năng lãnh đạo trong tổ chức

  Vo Tan Phong

  TS. Võ Tấn Phong

  Môn giảng dạy: Quản trị công ty, Luận văn

  Van Thi Hong Loan

  TS. Vân Thị Hồng Loan

  Môn giảng dạy: Quan hệ công chúng

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: