• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực (2021 - 2022)

 • Thứ tư, 15:23 Ngày 03/03/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (2021-2022)

  Ngành đào tạo:

  Quản trị nhân lực

  1. Mã ngành

   7340404

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị nhân lực

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

        MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        1. Mục tiêu chung:

        Chương trình cử nhân Quản trị nhân lực đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao chuyên ngành đồng thời nhằm tạo ra những tri thức khoa học làm nền tảng cho đào tạo ở bậc cao hơn. Bên cạnh đó cử nhân Quản trị Nhân lực cũng có năng lực thực hiện hiệu quả các công việc của quản trị nguồn nhân lực như hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch nhân lực doanh nghiệp; biết phân tích thiết kế công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá kết quả thực hiện công việc, lương thưởng và phúc lợi, sức khỏe và an toàn lao động; biết thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ lao động doanh nghiệp...... Cử nhân Quản trị Nhân lực còn có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về nhân sự, có năng lực tự học, nghiên cứu và học tập ở bậc học cao hơn.

        2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

        - Kiến thức: Nắm vững những kiến thức lý luận chính trị, văn hóa, xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực quản trị nhân lực; Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực quản trị nhân lực, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực.

        - Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến chức năng quản trị nhân lực tại các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu; Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành; Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập.

        Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi; Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt; Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.

        Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị nhân lực, người học có năng lực phát triển sự nghiệp ở các vị trí công tác từ chuyên viên đến các chức vụ quản lý:

        Chuyên viên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, định mức, quản trị tiền lương, quan hệ lao động … ở phòng Nhân sự của các doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành nghề.

        Chuyên viên tư vấn nhân sự trong các công ty tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ việc làm, các công ty chuyên về tuyển dụng và cung ứng lao động...

        Chuyên viên trong các phòng Tổ chức Nhân sự của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức xã hội; Chuyên viên ở Sở hoặc Phòng Lao động – Thương binh – xã hội tại các địa phương; Nghiên cứu viên trong các Viện nghiên cứu về lao động, xã hội, tiền lương, công đoàn...

        Làm việc tại các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, học viên; Các viện nghiên cứu về quản trị nhân lực, viện nghiên cứu có bộ phận nghiên cứu về quản trị nhân lực.

        Trên nền tảng các kiến thức và kỹ năng đã được trang bị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng học tập: Tiếp tục học lên các bậc cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ) ngành Quản trị nhân lực và học các ngành khác thuộc khối ngành kinh doanh và quản lý tại các trường đại học trong nước và quốc tế; Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển nhân lực ở đơn vị công tác cụ thể; Sinh viên sau khi tổt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp và có thể thi để lấy các chứng chỉ hành nghề của Việt Nam, quốc tế về nhân sự; Tiếp tục học liên thông ngang sang các ngành khác.

        Ngoại ngữ, tin học: Sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh và công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn và quản lý điều hành các hoạt động trong lĩnh vực quản trị nhân lực.

        Năng lực sử dựng ngoại ngữ Tiếng Anh TOEIC 500 tương đương B1 (CEFR) hoặc Bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hay B1 quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Có năng lực Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            125 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    28 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             97 tín chỉ

              2. Chương trình: 2021 - 2022

              3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

              4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2021 - 2022

              5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

        CHUẨN ĐẦU RA

  (Chi tiết tại đây)

       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Bui Nhat Vuong

  TS. Bùi Nhất Vương

  Môn giảng dạy: Hoạch định và tuyển dụng, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực 

  Nguyen Manh Tuan

   

  TS. Nguyễn Mạnh Tuân

  Môn giảng dạy: Nguyên lý kế toán, Quản trị tài chính

  Phan Thanh Trung

   

  ThS. Phan Thành Trung

  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự trong ngành hàng không

  Nguyen Luong Anh Tuan

  ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

  Môn giảng dạy: Kinh doanh và quản lý

  Nguyen Mai Duy

   

  ThS. Nguyễn Mai Duy

  Môn giảng dạy: Hành vi trong tổ chức, Quản trị chiến lược, Tổng quan hàng không dân dụng

  Do Uyen Tam

  ThS. Đỗ Uyên Tâm

  Môn giảng dạy: Phân tích định lượng trong kinh doanh; Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa học

  Doan Thi Kim Thanh

  ThS. Đoàn Thị Kim Thanh

  Môn giảng dạy: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Quản trị quan hệ lao động

  Nguyen Nam Thanh

  ThS. Nguyễn Nam Thanh

  Môn giảng dạy: Đào tạo và phát triển nhân viên

  Nguyen Thi Ngoc Huyen

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

  Môn giảng dạy: Nguyên lý thống kê, Quản trị hiệu quả công việc

  Phan Thi Nhu Quynh

   

  ThS. Phan Thị Như Quỳnh

  Môn giảng dạy: Quản trị giữ chân người lao động

   

   

  ThS. Nguyễn Nữ Tường Vi

  Môn giảng dạy: Quản trị liền lương

   

   

  ThS. Phan Thị Kim Mai

  Môn giảng dạy: Bảo hiểm xã hội, An sinh xã hội

   

   

  ThS. Nguyễn Thị Yến Nhi

  Môn giảng dạy: Môi trường và an toàn lao động

   

   

  ThS. Nguyễn Hoàng Luật

  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

   

   

  ThS. Bùi Ngọc Nhàn

  Môn giảng dạy: Giao tiếp kinh doanh

   

   

  ThS. Trương Vũ Châu Phúc

  Môn giảng dạy: Văn hóa doanh nghiệp

   

   

  ThS. Huỳnh Đăng Khoa

  Môn giảng dạy: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

  Nguyen Thanh Tuan

   

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  Môn giảng dạy: Quản trị văn phòng

  • facebook