• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành (2021-2022)

 • Thứ tư, 17:13 Ngày 03/03/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (2021-2022)

  Ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

  1. Mã ngành đào tạo:

  7810103

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

        MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        1. Mục tiêu chung:

        Đào tạo cử nhân ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; Hiểu biết những kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội; Có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản trị kinh doanh du lịch, đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp và nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực; Có năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế các lĩnh vực du lịch lữ hành, lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, sự kiện; Có khả năng hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh dịch vụ Du lịch phù hợp với thực tiễn trong môi trường kinh doanh; Có kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ và vận hành các hoạt động kinh doanh các dịch vụ Du lịch; Có năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc trong ngành du lịch lữ hành, lưu trú du lịch, vui chơi giải trí, truyền thông, sự kiện… sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

        2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

        - Kiến thức: Nắm vững những kiến thức lý luận chính trị, văn hóa, xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực du lịch.

        Kiến thức chuyên môn về quản trị, quản lý kinh tế, du lịch và điều hành hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, có kiến thức chuyên sâu về hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành chương trình du lịch, những kiến thức chuyên môn về tổ chức các sự kiện du lịch.

        - Kỹ năng: Quản lý, điều hành và giám sát các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành, đại lý lữ hành.

        Hướng dẫn du lịch, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

        Điều hành và giám sát các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi nghỉ dưỡng.

        Điều phối các hoạt động trong tổ chức sự kiện du lịch.

        Ứng xử, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, truyền thông và làm việc nhóm tốt trong lĩnh vực du lịch.

        - Năng lực tự chủ tự chịu trách nhiệm: Có năng lực làm việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng chiến lược, lập kết hoạch kinh doanh dịch vụ du lịch.

        Chấp hành những quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh các dịch vụ du lịch.

        Trách nhiệm đối với xã hội, đối với môi trường, đối với nguồn tài nguyên du lịch trong quá trình khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch.

        Tôn trọng khách trong giao tiếp và ứng xử văn hóa khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong quá trình phục vụ khách.

        - Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, người học có năng lực phát triển sự nghiệp ở các vị trí công tác từ chuyên viên đến các chức vụ quản lý:

        Nhân viên hoặc cán bộ quản lý, điều hành và triển khai hoạt động chuyên môn trong các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; Nhân viên hoặc cán bộ quản lý, điều hành và triển khai hoạt động chuyên môn trong các các cơ sở lưu trú du lịch, khu vui chơi nghỉ dưỡng, khu du lịch, khu phức hợp thể thao giải trí… các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khác ở trong nước và khu vực ASEAN:

        Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và lữ hành như: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch; Các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; Các Ban quản lí di tích, trung tâm bảo tồn phát huy giá trị lịch sử, văn hóa …

        - Quản lý công ty kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế;

        - Điều hành chương trình du lịch;

        - Hướng dẫn viên du lịch;

        - Nhân viên trung tâm thông tin Du lịch;

        - Nhân viên tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ du lịch.

        - Nhân viên tổ chức, điều phối sự kiện, truyền thông sự kiện.

        Tiếp tục theo học sau đại học để trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong ngành du lịch.

        Tham gia giảng dạy về du lịch tại các cơ sở đào tạo, trường đại học, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong hệ thống giáo dục quốc dân.

        - Ngoại ngữ, tin học: Sử dụng tốt ngôn ngữ tiếng Anh và công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn và quản lý điều hành các hoạt động trong lĩnh vực du lịch, kinh doanh du lịch lữ hành, lưu trú du lịch, dịch vụ phục vụ khách du lịch.

        Năng lực sử dựng ngoại ngữ Tiếng Anh TOEIC 500 tương đương B1 (CEFR) hoặc Bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT quy định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hay B1 quy đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

        Có năng lực Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông.

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            120 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    40 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                            80 tín chỉ

              2. Chương trình: 2022 2021

              3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

              4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: Xem tại đây

              

        CHUẨN ĐẦU RA

  (Chi tiết tại đây)

        DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  HNKGiao

  PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao

  Môn giảng dạy: Quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch, Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch, Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch 

  Tran Thi Thuy Trang

   

  TS. Trần Thị Thùy Trang

  Môn giảng dạy: Du lịch sinh thái, Du lịch bền vững, Quản trị chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch

  Duong Viet Hang

   

  ThS. Trần Diệu Hằng

  Môn giảng dạy: Marketing du lịch, Nghiệp vụ tổ chức sự kiện trong du lịch, Xúc tiến du lịch

   

  ThS. Hồ Nữ Trà Giang

  Môn giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tin học đại cương 

  Pham Thanh Huong

   

  ThS. Phạm Thanh Hương

  Môn giảng dạy: Văn hóa ứng xử và giao tiếp trong du lịch, Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch

  Huynh Diep Tram Anh

  ThS. Huỳnh Diệp Trâm Anh

  Môn giảng dạy: Tour nhập môn ngành lữ hành, Quản trị bán hàng, Nghiệp vụ tổ chức sự kiện trong du lịch

  Nguyen Thi Kim Ngan

  ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Môn giảng dạy: Tour nhập môn ngành lữ hành, Tổng quan du lịch, Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch

  Bui Vu Luong

  ThS. Bùi Vũ Lương

  Môn giảng dạy: Kinh tế du lịch, Quản trị kinh doanh lữ hành , Thiết kế và điều hành chương trình du lịch, Quản trị du lịch hàng không

  Nguyen Son Tung

   

  ThS. Nguyễn Sơn Tùng

  Môn giảng dạy: Quản trị du lịch MICE, Quản trị cơ sở lưu trú du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh lữ hành, Quản trị Khu vui chơi nghỉ dưỡng

  Hoang Thanh Dieu

   

  ThS. Hoàng Thanh Diệu

  Môn giảng dạy: Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch, Quản trị học, Quản trị bán hàng

  Doan Quang Dong

   

  ThS. Đoàn Quang Đồng

  Môn giảng dạy: Tour nhập môn ngành lữ hành, Quản trị điểm đến du lịch, Quản trị cơ sở lưu trú du lịch – khách sạn, Quản trị Khu vui chơi nghỉ dưỡng, Tuyến điểm du lịch

  Do Quoc Giang

   

  ThS. Đỗ Quốc Giang

  Môn giảng dạy: Thiết kế và điều hành chương trình du lịch, Tuyến điểm du lịch, Quản trị điểm đến du lịch

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: