• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo ngành/nghề Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

 • Thứ sáu, 15:26 Ngày 09/04/2021
 •           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH/ NGHỀ KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG CƠ KHÍ TÀU BAY

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật Hàng không

  1. Mã ngành đào tạo:

  6520101

  2. Tên nghề:

  Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay

  3. Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  4. Thời gian đào tạo:

  2,5 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Mục tiêu chung:

  • Đào tạo cho người học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng ngành Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ theo vị trí công việc chuyên môn bảo dưỡng tàu bay.
  • Cung cấp cho người học kiến thức chung theo quy định của Nhà nước và kiến thức chuyên ngành về Hàng không dân dụng, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay nói chung; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            79 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    19 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             60 tín chỉ

                2. Chương trình: (Chi tiết)

                3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: (Chi tiết)

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

  Kiến thức chung

  • Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học xã hội - nhân văn; kiến thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực công tác.

         Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về tàu bay và các hệ thống trên tàu bay;
  • Trình bày được cấu tạo, kết cấu khung vỏ, thành phần, nguyên lý hoạt động của động cơ máy bay;
  • Khái quát về luật Hàng không, quy chế an toàn Hàng không;
  • Khái quát về an toàn lao động, an toàn sân đỗ.

         Kiến thức chuyên ngành

  • Vận dụng được kiến thức lý thuyết chuyên sâu của ngành Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp;
  • Phân tích, đánh giá và đưa ra được các giải pháp xử lý các sự cố trong quá trình khai thác sử dụng tàu bay;
  • Vận dụng được các kiến thức của mình vào thực tế, sử dụng các quy trình bảo dưỡng tàu bay;

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  • Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công việc chuyên môn;
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp, sáng tạo.
  • Hoàn thành công việc đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay.
  • Chuẩn bị được tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng tàu bay;
  • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay;
  • Bảo dưỡng thành thạo kết cấu khung vỏ, động cơ và các hệ thống cơ khí tàu bay;
  • Thay thế được các bộ phận, thiết bị tàu bay tại sân đỗ.

        Kỹ năng mềm

  • Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Có khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài;
  • Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh liên quan đến công việc thực hiện;
  • Đọc hiểu và sử dụng thành thạo tài liệu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc lĩnh vực điện, cơ khí tàu bay của nhà sản xuất (bằng tiếng Anh);
  • Có năng lực ngoại ngữ TOEIC 400, kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu và giao tiếp tốt trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo, sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường, viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
  • Đạt trình độ tin học: chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.
  • Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc;
  • Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
        Thái độ

        Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

        Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật.

        Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  • Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ.
  • Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
  • Đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  • Đạt kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.
  • Thực hiện năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; nêu sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
  • Đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Kỹ sư thực hành
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  ThS. Lê Tấn Lộc

  Môn giảng dạy: Vật liệu hàng không, Động cơ turbine khí

  TS. Lưu Văn Thuần

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật nhiệt, Cơ học thủy khí, Khí động học

  TS. Nguyễn Thế Hoàng

  Môn giảng dạy: Sức bền vật liệu, Tiếng Anh chuyên ngành, Kết cấu hàng không

  TS. Trần Thị Quỳnh Như

  Môn giảng dạy: Sức bền vật liệu, Cấu trúc tàu bay

  TS. Phạm Minh Vương

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật nhiệt

  KS. Nguyễn Quốc Dũng

  Môn giảng dạy: Các hệ thống tàu bay, Thực tập cơ bản, Thực hành bảo dưỡng

  ThS. Vũ Ngọc Dũng

  Môn giảng dạy: Thực tập cơ bản, Thực hành bảo dưỡng

  KS. Trần Quốc Vương

  Môn giảng dạy: Các hệ thống tàu bay

  ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Quân

  Môn giảng dạy: Khí động học, Tính năng tàu bay

  ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Môn giảng dạy: Điện – Điện tử tàu bay

  ThS. Nguyễn Minh Tùng

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật số và các thiết bị hiển thị điện tử

  TS. Lê Nhật Bình

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động

  Thỉnh giảng

  ThS. Lê Doãn Quang

  Môn giảng dạy: Các hệ thống tàu bay, Động cơ turbine khí

  Vu Ngoc Dung

  Thỉnh giảng

  KS. Phạm Đức Cường

  Môn giảng dạy: Vật liệu hàng không, Yếu tố con người trong bảo dưỡng tàu bay

  Thỉnh giảng

  PGS.TS. Lý Hùng Anh

  Môn giảng dạy: Cơ học lý thuyết, Cánh quạt

  Thỉnh giảng

  TS. Lưu Tuấn Anh

  Môn giảng dạy: Sức bền vật liệu

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: