• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo ngành/nghề kiểm tra an ninh hàng không

 • Chủ nhật, 12:45 Ngày 11/04/2021
 •           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH/ NGHỀ KIỂM TRA AN NINH HÀNG KHÔNG

  Ngành đào tạo:

  Kiểm tra An ninh hàng không

  1. Mã ngành đào tạo:

  6860101

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Kiểm tra An ninh hàng không

  3. Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  4. Thời gian đào tạo:

  2,5 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      

       Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn cơ bản và toàn diện, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, trình độ kỹ thuật công nghệ cao và có sức khỏe phù hợp với ngành/nghề Kiểm tra An ninh hàng không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và của ngành hàng không.  

        Mục tiêu của Chương trình dạy học ngành/nghề Kiểm tra An ninh hàng không là trang bị cho người tốt nghiệp:

  • Kiến thức chung theo quy định của Nhà nước và kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, chuyên ngành hệ thống và hiện đại, có khả năng thực hành tốt, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đáp ứng yêu cầu của ngành/nghề;
  • Có năng lực tự học và nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành hàng không, sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kết hợp với phẩm chất cá nhân cần thiết khác để thành công trong nghề nghiệp.
  •  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
  • Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  •  Người tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành/nghề Kiểm tra an ninh hàng không có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:

               - Nhân viên An ninh Soi chiếu;

               - Nhân viên An ninh Kiểm soát;

               - Nhân viên An ninh Cơ động; 

               - Nhân viên, cán bộ tổ, đội an ninh bảo vệ. 

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                                               89 tín chỉ (2130 giờ)

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức chung/đại cương:                                                            19 tín chỉ

                  - Kiến thức các môn học, mô đun chuyên môn:                              70 tín chỉ

                  - Khối lượng lý thuyết                                                                         652 giờ

                  - Khối lượng Thực hành, thực tập, thực nghiệm, thi kiểm tra:      1355 giờ

                2. Chương trình: (file Khung chương trình)

                3. Ma trận chuẩn đầu ra: (Phụ lục 1)

                4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: (Phụ lục 2)

                5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

         Kiến thức chung

  • Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học xã hội - nhân văn; kiến thức khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực công tác;

         Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật, an ninh, tội phạm và tâm lý tội phạm;
  •  Mô tả được chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công việc và các vị trí có liên quan;
  • Vận dụng được kiến thức cơ bản về bảo đảm an ninh hàng không trong nghề Kiểm tra an ninh hàng không;

  • Trình bày và giải thích được nguyên lý, cấu tạo, chức năng hoạt động và quy trình vận hành của các trang thiết bị an ninh thông dụng đang được sử dụng tại Việt Nam và thế giới;

  • Phân tích được diễn biến tâm lý hành khách qua kiểm tra, soi chiếu an ninh theo cấp độ an ninh;

  • Giải thích được quy định pháp lý về vận chuyển và xử lý vật phẩm nguy hiểm cấm vận chuyển bằng đường hàng không;

  • Phân tích được quy trình, quy định kiểm tra và xử lý an toàn điện; an toàn bức xạ trong khi thực hiện nhiệm vụ; an toàn lao động, an toàn sân đỗ.

        Kiến thức chuyên ngành

  • Có kiến thức chuyên sâu về pháp luật an ninh trật tự, tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không, hệ thống biện pháp đảm bảo an ninh hàng không và quy trình kỹ thuật kiểm soát, kiểm tra giám sát, soi chiếu an ninh hàng không đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, phương tiện và các đối tượng khác theo quy định pháp luật; kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về khai thác, vận hành hệ thống trang thiết bị an ninh, các nguồn lực và thiết bị hỗ trợ kiểm tra an ninh hàng không, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nổ tự tạo và vật phẩm nguy hiểm khác để vận dụng vào thực tế giải quyết công việc của ngành/nghề;
  • Có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành kết hợp với kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để để giải quyết hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  •        Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công việc chuyên môn;
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn;
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp, sáng tạo; làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công việc của tổ/nhóm với những nhiệm vụ xác định;
  • Hoàn thành công việc đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành/nghề Kiểm tra An ninh hàng không;
  • Tổng hợp được các phương thức, thủ đoạn phổ biến thường gặp của tội phạm; đặc biệt là phương thức, thủ đoạn cất giấu vũ khí và thiết bị phá hoại vận chuyển theo đường hàng không hoặc đưa vào khu vực hạn chế từ đơn giản đến tinh vi, phức tạp;
  • Năng lực lập kế hoạch, sử dụng thành thạo các trang thiết bị an ninh, dụng cụ và cơ sở nguồn lực khác của ngành/nghề một cách hiệu quả và an toàn;
  • Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, soi chiếu và giám sát an ninh đối với người, hành lý, hàng hoá, phương tiện và đồ vật; kiểm tra và xử lý đúng quy định pháp luật về giấy tờ giả, vận chuyển vũ khí và vật phẩm nguy hiểm khác trái phép hoặc hạn chế vận chuyển bằng đường hàng không; kiểm tra và xử lý an toàn điện, an toàn bức xạ trong khi thực hiện nhiệm vụ;
  • Khống chế người có hành vi phạm tội, uy hiếp an ninh hàng không; áp giải, dẫn giải người phạm tội/ bị trục xuất/gây rối an ninh; canh giữ, giám sát người phạm tội/ đối tượng vi phạm pháp luật khác;
  • Hộ tống, áp tải hàng hóa, hành lý; suất ăn; vũ khí, công cụ hỗ trợ biên bản/ bàn giao vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật;
  • Đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp; ứng phó cứu hỏa, cứu nạn khi xảy ra khẩn nguy tại cảng hàng không, cơ sở hàng không khác;
  • Duy trì trật tự/kỷ luật, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật ra, vào khu vực hạn chế, khu vực công cộng tại cảng hàng không;
  • Tuần tra và canh gác bảo vệ tàu bay, cảng hàng không, sân bay; hệ thống cổng cửa, lối ra vào khu vực hạn chế; bảo vệ hiện trường; kiểm tra, lục soát tàu bay, nhà ga;

  • Thực hiện thành thạo quy trình thủ tục lập biên bản vi phạm, xử lý, báo cáo vụ việc về an ninh hàng không; công tác hồ sơ nghiệp vụ; ghi chép sổ trực, báo cáo tiếp nhận/ bàn giao ca và trang thiết bị làm việc.

        Kỹ năng mềm

  • Đạt trình độ tin học: chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, …);
  • Có năng lực ngoại ngữ đạt 450 TOEIC hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác, kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu và giao tiếp tốt trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo, sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường, viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;
  • Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,… nâng cao hiệu quả giải quyết công việc;
  • Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới,… là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
        Thái độ

        Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       +  Chấp hành tốt kỷ luật lao động;

       +  Tuân thủ các biện pháp an toàn;

       +  Tuân thủ theo các quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị;

       +  Sẵn sàng tác nghiệp khi có yêu cầu.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

       + Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ.

       + Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

       + Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

       + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân thực hành 
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Chu Hoang Ha

  ThS. Chu Hoàng Hà

  Môn giảng dạy: Bảo vệ hiện trường; Kiểm tra trực quan hành khách; Kiểm tra trực quan hành lý – hàng hóa; Kiểm tra trực quan phương tiện, đồ vật; Quản trị nguồn nhân lực; Quản lý Khủng hoảng; Kiểm soát chất lượng; Thực tập tốt nghiệp.

  Nguyen Van Duong

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  Môn giảng dạy: Khẩn nguy đối phó sự cố an ninh hàng không; Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không; Kiểm tra soi chiếu hành khách bằng máy phát hiện kim loại; Tuần tra và canh gác; Kiểm tra người và phương tiện ra vào hoạt động tại cảng hàng không; Pháp luật an ninh, trật tự; Thực tập tốt nghiệp.

  Do Hoang Anh

  ThS. Đỗ Hoàng Anh

  Môn giảng dạy: Vũ khí và thiết bị phá hoại; Kiểm tra soi chiếu hành lý, hàng hoá bằng máy soi tia-X; Kiểm tra soi chiếu hành lý, hàng hoá bằng máy phát hiện chất nổ; Pháp luật an ninh, trật tự; Thực tập tốt nghiệp.

  Nguyen Tung Bao Thanh

  ThS. Nguyễn Tùng Bảo Thanh

  Môn giảng dạy: Thiết bị an ninh hàng không; Kiểm tra trực quan hành lý, hàng hóa; An ninh hàng không; Kiểm tra, lục soát tàu bay; Thực tập tốt nghiệp.

  Hoang Trung Dung

  ThS. Hoàng Trung Dũng

  Môn giảng dạy: An toàn sân đỗ

  Huynh Phuong Thao

  Huỳnh Phương Thảo

  Môn giảng dạy: Công tác an ninh hàng không; An ninh hàng không, Pháp luật; Thực tập tốt nghiệp.

  Nguyen Thi Ha

  ThS. Nguyễn Thị Hà

  Môn giảng dạy: Tâm lý tội phạm

  Pham Huu Ha

  ThS. Phạm Hữu Hà Hà

  Môn giảng dạy: Hàng hóa nguy hiểm

  Nguyen Nam Anh

  Thỉnh giảng

  ThS. Nguyễn Nam Anh

  Môn giảng dạy: Hộ tống người và hàng

  Le Huynh Quang

  Thỉnh giảng

  ThS. Lê Huỳnh Quang

  Môn giảng dạy: Bảo vệ tàu bay

  Nguyen Quang Long

  Thỉnh giảng

  Nguyễn Quang Long

  Môn giảng dạy: Duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, sân bay; Tuần tra canh gác.

  Doan Cong Tien

  Thỉnh giảng

  Đoàn Công Tiến

  Môn giảng dạy: Võ thuật

  Phan Thị Như Quỳnh

  ThS. Phan Thị Như Quỳnh

  Môn giảng dạy: 

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: