Quickom Call Center
  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo ngành/nghề kiểm soát không lưu

 • Thứ sáu, 14:31 Ngày 09/04/2021
 •           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH/ NGHỀ KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU

  Ngành đào tạo:

  Kiểm soát không lưu

  1. Mã ngành đào tạo:

  6840121

  2. Chuyên ngành đào tạo:

   

  3. Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  4. Thời gian đào tạo:

  3 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

       Đào tạo nguồn nhân lực có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, trình độ kỹ thuật công nghệ cao và có sức khỏe phù hợp với ngành/ nghề Kiểm soát không lưu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

          Mục tiêu của Chương trình dạy học ngành/ nghề Kiểm soát không lưu là trang bị cho người tốt nghiệp:

  •  Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, kiến thức chuyên ngành hệ thống, hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu của ngành/ nghề.
  •  Vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế, có khả năng tham gia công tác kiểm soát không lưu.
  • Có năng lực tự học và nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành hàng không. Sử dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh chuyên nghiệp và kết hợp với phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
  •  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
  • Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            111 tín chỉ (2340 giờ)

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức chung/đại cương:                                                            435 giờ

                  - Kiến thức các môn học, mô đun chuyên môn:                                1905 giờ

                  - Khối lượng lý thuyết                                                                         960 giờ

                  - Khối lượng Thực hành, thực tập, thực nghiệm, thi kiểm tra:           1380 giờ

                2. Chương trình: (file Khung chương trình)

                3. Ma trận chuẩn đầu ra: (Phụ lục 1)

                4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: (Phụ lục 2)

                5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

              + Giải thích được những kiến thức cơ bản về hàng không liên quan đến chuyên ngành kiểm soát không lưu: nguyên lý bay, tàu bay, sân bay, quy tắc bay, dịch vụ không lưu, dẫn đường bay, khí tượng hàng không, thông báo tin tức hàng không, an ninh hàng không, tìm kiếm cứu nạn.…

              +  Áp dụng được về tính năng của tàu bay liên quan hoạt động đi và đến của tàu bay trong sân bay và trong vùng trách nhiệm (tỉ tốc bay lên, bay xuống; tốc độ bay đường dài; tính năng tàu cánh);

             +  Trình bày được các số liệu đường cất hạ cánh, các cự ly công bố ; sân đỗ, đường lăn và các vị trí để kiểm tra dữ liệu kỹ thuật; hệ thống kiểm soát, hướng dẫn di chuyển mặt đất và sơn kẻ dấu hiệu;

             +  Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tàu bay trên khu vực sân bay

            +  Trình bày được các số liệu đường cất hạ cánh, các cự ly công bố; sân đỗ, đường lăn và các vị trí để kiểm tra dữ liệu kỹ thuật; hệ thống kiểm soát, hướng dẫn di chuyển mặt đất và sơn kẻ dấu hiệu;

            +  Trình bày được vùng trời kiểm soát, kích thước của khu vực kiểm soát và các dịch vụ không lưu được cung cấp, cấu trúc đường hàng không; Các chướng ngại vật sân bay, khu vực cấm, hạn chế và nguy hiểm (đặc tính địa hình/ địa vật bao gồm độ cao, phương vị và cự ly so với sân bay; vị trí, kích thước và hoạt động của các khu vực cấm bay, hạn chế bay và nguy hiểm); loại tin tức khí tượng được cung cấp;

           +  Trình bày được các loại điện văn khí tượng để chọn lựa đường hạ cất cánh phù hợp cho tàu bay, điện văn NOTAM có ảnh hưởng đến các hoạt động an toàn bay của tàu bay.

          +  Định nghĩa được phương tiện thông tin liên lạc đối không (Các kênh VHF/UHF và tần số ở các phân khu (sector)); đài phù trợ vô tuyến dẫn đường và hạ cánh (vị trí và loại, tần số và tên hiệu, tầm phủ và độ chính xác);

          +  Áp dụng được phương thức bay chờ, tiếp cận, hạ cánh và khởi hành: Phương thức bay chờ, tiếp cận bằng thiết bị được thiết lập; Phương thức đến và đi chuẩn (STARs & SIDs); Phương thức tiếp cận hụt cho mỗi loại tiếp cận; Phương thức dự phòng trong trường hợp trang thiết bị bị hỏng; Mực bay và độ cao chuyển tiếp; Độ cao an toàn tối thiểu.

          +  Vận dụng được phương thức không lưu hàng không dân dụng, quy chế bay trong khu vực sân bay, phương thức điều hành bay, các hình thức phân cách giữa các tàu bay, phân cách tối thiểu; Phương thức hiệp đồng (thỏa hiệp thư); phương thức xử lý tình huống khẩn cấp;

          +  Hiểu và sử dụng được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành kiểm soát không lưu;

          +  Trình bày được kế hoạch, số lượng, thứ tự tàu bay sẵn sàng cất cánh;

          +  Trình bày được các yếu tố khí tượng để chọn lựa thời gian và đường cất hạ cánh phù hợp cho tàu bay;

          +  Hiểu và áp dụng được các qui định, yêu cầu của đơn vị và các khuyến cáo của ICAO.

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

         +  Phân tích được các sơ đồ, bản đồ liên quan của sân bay;

         +  Kiểm soát được tàu bay trong vùng trời kiểm soát, ở mặt đất và phương tiện, trang thiết bị tại khu bay;

         +  Phát hiện được những bất thường của tàu bay cất cánh và bất kỳ chướng ngại vật nào xảy ra trên bề mặt đường băng , đường lăn, sân đỗ;

         +  Hiệp đồng được với các cơ quan liên quan;

         +  Sử  dụng  thành  thạo  các  trang  thiết  bị  sẵn có  như  hệ  thống  liên lạc (intercom), bộ đàm, ống nhòm;

         +  Sử dụng thành thạo các chức năng trên bàn phím của hệ thống ra-đa; khí tượng; hệ thống khai thác các loại điện văn

         +  Sử dụng thành thạo các dụng cụ, trang thiết bị để nhận biết hoặc thu thập thông tin về tình trạng đường băng, đường lăn, sân đỗ; hệ thống kiểm soát, hướng dẫn di chuyển mặt đất và sơn kẻ dấu hiệu;

         +  Phát hiện được những bất thường xảy ra trên bề mặt đường băng, đường lăn, sân đỗ, vùng trời iểm soát;

         +  Ngăn ngừa và xử lý được các sự cố về an bay có thể xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ;

         +  Thông tạo các kỹ năng kiểm soát hoạt động bay tại sân bay, vùng trời kiểm soát tiếp cận và vùng trời kiểm soát đường dài;

         +  Phát âm chuẩn, đọc rõ ràng, mạch lạc;

         +  Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung  cấp nghề;

         +  Ghi chép được nhật ký lắp đặt, nhật ký vận hành.

        Kỹ năng mềm

         + Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc;

         + Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

        Thái độ

        Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       +  Chấp hành tốt kỷ luật lao động;

       +  Tuân thủ các biện pháp an toàn;

       +  Tuân thủ theo các quy trình vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị;

       +  Sẵn sàng tác nghiệp khi có yêu cầu.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

       + Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ.

       + Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.

       + Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

       + Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.

       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Kỹ sư thực hành Kiểm soát không lưu
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Tran Hoai An

  PGS. TS. Trần Hoài An

  Môn giảng dạy: Thực tập doanh nghiệp

  Nguyen Thi Hai Hang

  TS. Nguyễn Thị Hải Hằng

  Môn giảng dạy: Tổng quan về Hàng không dân dụng; An toàn Hàng không

  Ly Hung Anh

  TS. Lê Nhật Bình

  Môn giảng dạy: Hệ thống liên lạc, dẫn đường giám sát

  Luu Van Thuan

  TS. Lưu Văn Thuần

  Môn giảng dạy: Khí động lực học cơ bản

  Nguyen Ngoc Hoang Quan

  ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Quân

  Môn giảng dạy: Cơ học và tính năng tàu bay; Quản lý hoạt động bay; Thực tập doanh nghiệp

  Ho Thi Vu Hien

  ThS. Hồ Thị Vũ Hiền

  Môn giảng dạy: Quy tắc bay; Dịch vụ không lưu; Sân bay; Dịch vụ kiểm soát tại sân; Thực tập doanh nghiệp

  Nguyen Ngoc Hoang Quan

  ThS. Nguyễn Ngọc Hoàng Quân

  Môn giảng dạy: Khi động lực học cơ bản, Cơ học và tính năng tàu bay, Quản lý hoạt động bay, Quản lý luồng không lưu; Chuyên đề; Đồ án môn học

  Cao Xuan Kim Anh

  ThS. Cao Xuân Kim Anh

  Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin liên lạc hàng không

  Ngo Van Quan

  ThS. Ngô Văn Quân

  Môn giảng dạy: Sân bay; Thực tập doanh nghiệp

  Le Tan Loc

  ThS. Lê Tấn Lộc

  Môn giảng dạy: Động cơ tàu bay

  Hoang Thi Kim Quy

  ThS. Hoàng Thị Kim Quy

  Môn giảng dạy: An toàn hàng không

  Vu Ngoc Dung

  ThS. Nguyễn Quý Đôn

  Môn giảng dạy: Dẫn đường hàng không; Sử dụng hệ thống giám sát trong công tác điều hành bay; Dịch vụ kiểm soát đường dài

  Tran Van Tuyen

  ThS. Trần Văn Tuyến

  Môn giảng dạy: Dịch vụ thông báo tin tức hàng không; Bản đồ hàng không

  Tran Duy Khanh

  Chuyên gia Trần Duy Khanh

  Môn giảng dạy: Dịch vụ Kiểm soát tại sân, Dịch vụ Kiểm soát tiếp cận

  Pham Minh Vuong

  Chuyên gia Trương Minh Thành

  Môn giảng dạy: Dịch vụ Kiểm soát tại sân, Dịch vụ Kiểm soát tiếp cận, Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân; Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận

  Ho Duc Tu

  Chuyên gia Hồ Đức Tú

  Môn giảng dạy: Yếu tố con người trong Quản lý hoạt động bay

  Do Hung Chien

  Chuyên gia Lương Công Hoan

  Môn giảng dạy: Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân; Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận; Thực hành dịch vụ kiểm soát đường dài

  Tran Hoai An

  Chuyên gia Trần Thị Vân

  Môn giảng dạy: Khí tượng hàng không

  Hoang Trung Nam

  Chuyên gia Hoàng Trung Nam

  Môn giảng dạy: Thực hành dịch vụ kiểm soát tại sân; Thực hành dịch vụ kiểm soát tiếp cận; Thực hành dịch vụ kiểm soát đường dài

   

  • facebook