• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo ngành/nghề Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 • Thứ hai, 12:43 Ngày 12/04/2021
 •           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

  Ngành đào tạo:

  CNKT Điện tử, Truyền thông

  1. Mã ngề đào tạo:

  6510312

  2. Tên nghề:

  CNKT Điện tử, Truyền thông

  3. Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  4. Thời gian đào tạo:

  2,5 năm - Chính quy

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

           - Đào tạo cho người học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông; Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ theo vị trí công việc chuyên môn Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

            - Cung cấp cho người học kiến thức chung theo quy định của Nhà nước và kiến thức chuyên ngành về Hàng không dân dụng, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nói chung; Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.

       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            85 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    17 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             68 tín chỉ

                2. Chương trình: (file Khung chương trình)

                3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: (Phụ lục)

                4. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

  Kiến thức chung

  • Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

  • Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học Xã hội - Nhân văn;

  • Kiến thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực công tác.

               Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Trình bày được hoạt động các hệ thống Kỹ thuật, Công nghệ Điện tử - Viễn thông như: Hệ thống kỹ thuật điện tử tương tự, Hệ thống điện tử số, Lập trình IC và ứng dụng các kỹ thuật này để phân tích, Thiết kế mạch cho các thiết bị Điện tử - Viễn thông;

  • Trình bày được nguyên lý, các phương pháp phân tích hoạt động của Hệ thống thông tin di động, Vệ tinh, Mạng viễn thông, Mạng thông tin hàng không, Hệ thống Radar Hàng không, Hệ thống dẫn đường mặt đất trong Hàng không.

         Kiến thức chuyên ngành

  • Khai thác được kiến thức tin học, kiến thức lập trình C/C++;

  • Khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành điện tử viễn thông như: Orcad, Matlab, Packet Tracer, Proteus, ...

  • Vận dụng được các kỹ thuật viễn thông như: Anten truyền sóng, Chuyển mạch, Truyền dẫn, Truyền số liệu và mạng để giải thích hoạt động của các thiết bị tương ứng;

  • Có khả năng tiếp tục học tập đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện tử Viễn thông như: Điện tử, Viễn thông, Quản lý mạng viễn thông;

  • Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ, Kỹ thuật mới của lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  • Vận hành và bảo trì hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển mạch truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, thông tin vệ tinh;
  • Xử lý các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng, các thiết bị điện tử, viễn thông;
  • Tiếp cận và nắm bắt các công nghệ điện tử, viễn thông mới;
  • Chuẩn bị được tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng trong các nhà máy, trạm viễn thông, hệ thống thông tin hàng không, hệ thống dẫn đường hàng không, hệ thống radar hàng không;
  • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị Điện tử - Viễn thông, các thiết bị dẫn đường, thông tin và giám sát hàng không.

        Kỹ năng mềm

  • Có năng lực ngoại ngữ 2/6 (A2) Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, kỹ năng ngoại ngữ ở mức hiểu và giao tiếp tốt trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo, sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường, viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;
  • Đọc hiểu và sử dụng thành thạo tài liệu, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử - Viễn thông hàng không của nhà sản xuất (bằng tiếng Anh);
  • Đạt trình độ tin học tương đương (Trình độ B).
        Thái độ

       Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật: Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  • Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;
  • Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;
  • Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
  • Đạt kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng;
  • Thực hiện năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; nêu sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
  • Đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân thực hành
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  TS. Nguyễn Thanh Dũng

  Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin - Dẫn đường - Giám sát Hàng không (CNS), Hệ thống dẫn đường vệ tinh, Thiết bị dẫn đường định hướng VOR, Thiết bị đo cự ly DME, Thiết bị hường dẫn hạ cất cánh ILS

  ThS. Nguyễn Minh Tùng

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật xung, số

  TS. Lê Nhật Bình

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, Thông tin quang, Hệ thống thông tin - Dẫn đường - Giám sát Hàng không (CNS), Linh kiện điện tử, Thiết bị dẫn đường định hướng VOR, Thiết bị đo cự ly DME

  TS. Phạm Công Thành

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, Điện tử công suất, PLC

  TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Môn giảng dạy: Điện tử công suất, PLC, An toàn điện

  TS. Ngô Hoàng Tùng

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, Điện tử công suất

  ThS. Cao Xuân Kim Anh

  Môn giảng dạy: Tổ chức mạng thông tin hàng không, Tiếng Anh chuyên ngàng Điện tử

  ThS. Phan Tròn

  Môn giảng dạy: Hệ thống viễn thông, Truyền số liệu và mạng, Kỹ thuật lập trình, Kỹ thuật Vi xử lý - Vi điều khiển, Thực tập Kỹ năng - Đồ án, Thông tin di động

  Nguyen Thi Linh Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Môn giảng dạy: Mạch điện, Truyền sóng Anten, Đo lường điện tử

  ThS. Võ Phi Sơn

  Môn giảng dạy: Mạch điện tử cơ bản, Hệ thống định vị vô tuyến HK, Kỹ thuật Vi xử lý - Vi điều khiển, Thiết bị dẫn đường định hướng VOR, Thiết bị đo cự ly DME, Thực tập Kỹ năng - Đồ án

  ThS. Nguyễn Hữu Châu Minh

  Môn giảng dạy: Mạch điện, Đo lường điện tử, Thực tập Kỹ năng - Đồ án

  ThS. Ngô Minh Nhựt

  Môn giảng dạy: Truyền số liệu và mạng, Kỹ thuật lập trình, Lập trình nhúng

  ThS. Hồ Huỳnh Phong

  Môn giảng dạy: Truyền số liệu và mạng, Kỹ thuật lập trình, Lập trình nhúng

  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Môn giảng dạy: Mạch điện, Hệ thống viễn thông

  ThS. Đoàn Bảo Sơn

  Môn giảng dạy: Mạch điện, Linh kiện điện tử, Mạch điện tử cơ bản, Truyền sóng Anten, Thông tin quang

  ThS. Phạm Thị Ngọc Oanh

  Môn giảng dạy: Thiết bị dẫn đường định hướng VOR, Thiết bị đo cự ly DME, Thực tập Kỹ năng - Đồ án

  Thỉnh giảng

  ThS. Đinh Thanh Hiền

  Môn giảng dạy: Thiết bị dẫn đường định hướng VOR, Thiết bị đo cự ly DME

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: