• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (2021-2022)

 • Thứ ba, 11:12 Ngày 02/03/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG (2021-2022)

  Ngành đào tạo:

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

  1. Mã ngành đào tạo:

  7510605

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

       1. Mục tiêu chung:

       Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

       2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

  PO1: Xây dựng kiến thức nền tảng về kinh tế, xã hội, chính trị và pháp luật. Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu và suy luận khoa học vào các vấn đề thuộc lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

  PO2: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để vận hành các hệ thống Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong doanh nghiệp và môi trường kinh doanh toàn cầu.

  PO3: Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệp để áp dụng, hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai và vận hành hệ thống Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;

  PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;

  PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ pháp luật; có sức khỏe tốt;

  PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

  Cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có thể công tác trong các vị trí sau:

  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý các phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tại các công ty xuất nhập khẩu;
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại phòng chứng từ, phòng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý khai thuê hải quan, phòng cung ứng, thu mua hàng hóa xuất nhập khẩu, nhân viên các hãng tàu biển, các cảng hàng không....
  • Chuyên viên thu mua hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các công ty kinh doanh bến, bãi, kho hàng xuất khẩu nhập khẩu;
  • Chuyên viên hoặc cán bộ quản lý tại các công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển, đường bộ, đường không.
  • Làm chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  • Làm nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh quốc tế
  • Làm giảng viên giảng dạy tại các trường Cao đẳng
  • Làm giao dịch viên, nhân viên hoặc cán bộ quản lý phòng thanh toán quốc tế trong ngân hàng thương mại

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            125 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    26 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             89 tín chỉ

                  - Thực tập và tốt nghiệp:                                               10 tín chỉ

              2. Chương trình: 2021 - 2022

              3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

              4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2021 - 2022

              5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

        CHUẨN ĐẦU RA

  (Chi tiết tại đây)

        DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Nguyen Thu Hang

  TS. Nguyễn Thu Hằng

  Môn giảng dạy: Quản trị Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng 

  Bui Manh Quan

   

  TS. Vũ Lê Hương

  Môn giảng dạy: Kinh tế quốc tế, Nghiệp vụ ngoại thương

  Duong Viet Hang

   

  ThS. Nguyễn Trần Thanh Thuần

  Môn giảng dạy: Quản trị vận tải đa phương thức, Quản trị kho hàng và tồn kho

   

  ThS. Phạm Thị Cúc Phương

  Môn giảng dạy: Kinh tế vận tải hàng không, Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa XNK và nghiệp vụ Hải quan 

  Nguyen Thi Cam Le

   

  ThS. Nguyễn Thị Cẩm Lệ

  Môn giảng dạy: Tài chính – tiền tệ, Phân tích Logistics

  Hoang Thi Kim Thoa

  ThS. Hoàng Thị Kim Thoa

  Môn giảng dạy: Bảo hiểm vận tải, Quản trị rủi ro và an toàn trong cung ứng

  Nguyen Thi Thu Huong

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  Môn giảng dạy: Quản trị kênh phân phối trong Logistics, Quản trị doanh nghiệp Logistics

  Duy Tan

  ThS. Nguyễn Duy Tân

  Môn giảng dạy: Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, Mô hình Logistics và chuỗi cung ứng

   

  ThS. Hồ Thị Hòa

  Môn giảng dạy: Quản trị kinh doanh quốc tế

  Pham Huu Ha

   

  ThS. Phạm Hữu Hà

  Môn giảng dạy: Quản trị tài chính chuỗi cung ứng, Quản trị điều hành sản xuất

  Le Thi Chau Kha

   

  ThS. Lê Thị Châu Kha

  Môn giảng dạy: Địa lý vận tải, Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch

  Nguyen Thi Vinh Hang

   

  ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

  Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin Logistics, Thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng

  • facebook