• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo khoa không lưu

 • Thứ hai, 10:40 Ngày 31/08/2015
 • Bài viết liên quan

 • Giới thiệu về Khoa Không Lưu
  • Giới thiệu về Khoa Không Lưu

   Không Lưu là một khoa chuyên ngành kỹ thuật của Học viện Hàng không Việt Nam. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành Không lưu....

  • facebook