Quickom Call Center
  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (2021-2022)

 • Thứ tư, 13:14 Ngày 03/03/2021
 •  

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2021 - 2022)

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ thông tin

  1. Mã ngành đào tạo:

  7480201

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ thông tin

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

        MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        1. Mục tiêu chung:

        Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho toàn xã hội và cho ngành Hàng không.

        2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

        ● Kiến thức: Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau:

        Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại cương, các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

        Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành về các lý thuyết lập trình và khoa học máy tính cơ bản trong ngành Công nghệ thông tin, cụ thể bao gồm:

        - Có kiến thức cơ bản về Kỹ thuật lập trình.

        - Có kiến thức cơ bản về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

        - Có kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu.

        - Có kiến thức cơ bản về Kiến trúc máy tính và hợp ngữ.

        - Có kiến thức cơ bản về Hệ điều hành.

        - Có kiến thức cơ bản về Toán rời rạc.

        - Có kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị.

        - Có kiến thức về Lập trình hướng đối tượng.

        - Có kiến thức cơ bản về Mạng máy tính.

        - Có kiến thức về Phân tích và thiết kế giải thuật.

        Kiến thức ngành: trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành có thể vận dụng trong việc quản lý, điều hành hoạt động liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin trong thời đại hiện nay và có thể lập trình tạo nên các phần mềm Web, Thiết bị di động, phần mềm Quản lý hệ thống thông tin v.v… Kiến thức ngành bao gồm các kiến thức sau:

        - Có kiến thức về Lập trình Web, Lập trình thiết bị di động, Lập trình Windows.

        - Có kiến thức về Công nghệ phần mềm, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

        - Có kiến thức về Trí tuệ nhân tạo, Đồ họa máy tính.

        - Có kiến thức về Quản trị mạng, Quản trị dự án Công nghệ thông tin, Luật Công nghệ thông tin.

        - Có kiến thức về phân tích và xây dựng hệ thống để có thể phân tích các hệ thống thông tin nói chung, và hệ thống Hàng không dân dụng nói riêng.

        ● Kỹ năng: Người tốt nghiệp chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin có những kỹ năng sau:

        - Áp dụng nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học và kỹ thuật để xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và một số lĩnh vực có liên quan.

        - Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ thông tin, đúc kết kinh  nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

        - Thiết kế và xây dựng các giải thuật thích hợp.

        - Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu và xã hội và tầm quan trọng của họ trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật thuộc ngành Công nghệ thông tin và các ngành liên quan.

        - Khởi tạo, đề xuất hoặc đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, xây dựng, triển khai, vận hành hệ thống CNTT đổi mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch vụ.

        ● Thái độ: 

        - Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn phục vụ cộng đồng.

        - Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và những phẩm chất của kỹ sư.

        Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin có năng lực đạt được các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một cách mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia:

        - Thiết kế website, gia công phần mềm, game; bộ phận vận hành và phát triển CNTT của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, v.v…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT.

        - Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học, v.v... Đặc biệt có thể làm việc trong các Hãng Hàng không.

        - Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, v.v…).

        - Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.

        - Có thể tự phát hành các sản phẩm game, sản phầm Web, ứng dụng trên thiết bị di động, v.v...

        - Có trình độ ngoại ngữ từ Toeic 450 trở lên.

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

         1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            128 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    36 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             92 tín chỉ

        2. Chương trình: 2021 - 2022

        3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

        4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2021 - 2022

        5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

         CHUẨN ĐẦU RA

  (Chi tiết tại đây)

       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Nguyen Thanh Dung

  TS. Nguyễn Thanh Dũng

  Môn giảng dạy: Internet vạn vật (IoT), Điện toán đám mây, Lập trình mạng 

  Nguyen Luong Anh Tuan

  TS. Nguyễn Lương Anh Tuấn

  Môn giảng dạy: Trí tuệ nhân tạo, Lập trình Web, An toàn và bảo mật thông tin, Lập trình Python 

  Bui Manh Quan

   

  TS. Bùi Mạnh Quân

  Môn giảng dạy: Khai thác dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng, Lý thuyết đồ thị, Toán rời rạc

  Tat Bao Thien

   

  TS. Tất Bảo Thiện

   

  Tat Bao Thien

   

  TS. Phạm Thị Xuân Phương

   

  Ngo Minh Nhut

  ThS. Ngô Minh Nhựt

  Môn giảng dạy: Cấu trúc dữ liệu và thuật giải, Phân tích và thiết kế thuật giải, Nhập môn CNTT, Thiết kế Web

  Ho Huynh Phong

   

  ThS. Hồ Huỳnh Phong

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Hệ điều hành

  Huynh Huu Nhan

   

  ThS. Huỳnh Hữu Nhân

   

  Huynh Huu Nhan

   

  ThS. Huỳnh Thanh Sơn

   

  Nguyen Thi Ngoc An

  ThS. Cao Hồng Nga

   

  Nguyen Thi Ngoc An

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn

   

  Tran Duc Tung

  ThS. Trần Đức Tùng

  Môn giảng dạy: Thương mại điện tử, Phân tích thiết kế hệ thống, Máy học.

  Vu Quoc Hung

   

  ThS. Vũ Quốc Hưng

   

   

  • facebook