• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (2021-2022)

 • Thứ tư, 22:30 Ngày 03/03/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (2021-2022)

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  1. Mã ngành đào

   7510303

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  5 năm

        MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

        1. Mục tiêu chung:

        Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực tự động hóa cho toàn xã hội và cho ngành Hàng không.

        2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

        ● Kiến thức: Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức sau:

        Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Pháp luật đại cương, các kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên ngành và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

        Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở cần thiết và cốt lõi của ngành về các lý thuyết điều khiển và các quy trình thiết bị trong ngành tự động cụ thể bao gồm:

        - Có kiến thức cơ bản về giải tích mạch điện, điện tử tương tự.

        - Có kiến thức cơ bản về đo lường điện - điện tử và thiết bị đo.

        - Có kiến thức cơ bản về điện tử công suất.

        - Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và vi xử lý.

        - Có kiến thức cơ bản về các loại cảm biến và các cơ cấu chấp hành.

        - Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động và kỹ thuật robot.

        - Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều khiển lập trình PLC.

        - Có kiến thức cơ bản về cung cấp điện và an toàn điện.

        - Có kiến thức cơ bản về hệ thống khí nén và thủy lực.

        - Có kiến thức về máy điện, khí cụ điện và truyền động điện.

        Kiến thức ngành: Mục tiêu của chương trình Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là đào tạo sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc hiệu quả như một kỹ sư trong các nhà máy công nghiệp, các công ty thương mại, dịch vụ, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ; có khả năng tiếp tục học tập hoặc nghiên cứu nâng cao trình độ trong lĩnh vực tự động hóa. Chương trình nhằm đào tạo ra kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có các kiến thức chuyên ngành:

        - Có kiến thức về lý thuyết hệ thống điều khiển hiện đại.

        - Có kiến thức về điều khiển thông minh.

        - Có kiến thức về ứng dụng PLC.

        - Có kiến thức về nhận dạng và xử lý ảnh.

        - Có kiến thức về mạng truyền thông công nghiệp, hệ DCS và SCADA.

        - Có kiến thức về các phần mềm ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

        ● Kỹ năng: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận tốt các vị trí là kỹ sư thiết kế, cán bộ kỹ thuật, cán bộ điều hành tại các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghiệp, nhà máy chế tạo với các năng lực sau:

        - Thiết kế chế tạo các thiết bị điều khiển thông minh trên nền vi mạch vi xử lý, vi điều khiển, ASIC, DSC ..., phục vụ cho các thiết bị công nghiệp, các hệ thống nhà thông minh, thành phố thông minh, ...

        - Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển và tự động hóa các quá trình sản xuất.

        - Thiết kế, vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng: Hệ thống vi xử lý, PLC, DCS, SCADA.

        - Có khả năng đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý các hệ thống điều khiển và tự động hóa.

        - Thiết kế, vận hành các hệ thống tự động hóa có sử dụng robot công nghiệp.

        - Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điều khiển và tự động hóa có hiệu quả.

        - Thiết kế, vận hành các hệ thống mạng truyền thông công nghiệp trong các nhà máy sản xuất.

        - Có năng lực trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo;

        - Được trang bị khối lượng kiến thức đầy đủ để có thể chuyển tiếp lên các hệ đào tạo sau Đại học hoặc chuyển ngang sang các ngành công nghệ, kỹ thuật khác cùng nhóm ngành trong và ngoài nước.

        ● Thái độ: 

        - Có ý thức trách nhiệm công dân và mong muốn phục vụ cộng đồng.

        - Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp chuyên môn và những phẩm chất của kỹ sư.

        Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có thể làm việc ở các vị trí phù hợp, hoạt động trong nền công nghiệp tri thức đang phát triển một cách mạnh mẽ, cả trong các cơ quan quản lý nhà nước lẫn các công ty đa quốc gia:

        - Các công ty phát triển phần cứng, bộ phận vận hành và phát triển tự động hóa hàng không của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân hàng, các doanh nghiệp có ứng dụng lập trình và thi công hệ thống; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực tự động hóa hàng không.

        - Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình và thi công hệ thống đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học.

        - Làm việc ở bộ phận tự động hoá hoặc cần ứng dụng tự động hóa các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).

        - Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần cứng trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống tự động hóa hàng không.

        - Có thể tự thiết kế, lập trình và thi công hệ thống tự động hóa hàng không...

        CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            156 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    30 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                            126 tín chỉ

              2. Chương trình: 2021 - 2022

              3. Ma trận chuẩn đầu ra: 2021 - 2022

              4. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2021 - 2022

              5. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

        CHUẨN ĐẦU RA

  (Chi tiết tại đây)

       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Nguyn Huu Chau Thanh

  TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Môn giảng dạy: An toàn điện, Linh kiện điện - điện tử, Lý thuyết mạch 1 

  Truong Van Hoat

   

  ThS. Trương Văn Hoạt

  Môn giảng dạy: Khí cụ điện, Đo lường điện tử, Mạch điện tử 2

  Ho Van Thoi

   

  ThS. Hồ Văn Thới

  Môn giảng dạy: Điện tử số, Điện tử công suất, Lý thuyết trường điện từ

  Nguyen Hong Phuc

  ThS. Nguyễn Hồng Phúc

  Môn giảng dạy: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình ngành điện, Điều khiển logic khả trình PLC, Cảm biến 

  Dinh Thanh Hien

   

  ThS. Đinh Thanh Hiền

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật vi mạch khả trình, Kỹ thuật robot, Bảo dưỡng thiết bị điện điện tử tàu bay

  Nguyen Hai Minh

  ThS. Nguyễn Hải Minh

  Môn giảng dạy: Truyền động điện hàng không, Điện tử công suất ứng dụng tàu bay, Kỹ thuật điều khiển thuỷ khí tàu bay

  Le Duc Tin

   

  ThS. Lê Đức Tín

  Môn giảng dạy: Đồ án học phần 1, Đồ án học phần 2, Đồ án học phần 3

  • facebook