• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (2020 - 2021)

 • Thứ hai, 10:12 Ngày 18/05/2020
 •           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG (2020 - 2021)

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

  1. Mã ngành đào tạo:

   7510302

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

  3. Trình độ đào tạo:

  Đại học

  4. Thời gian đào tạo:

  4 năm

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn thông (ĐTVT) hàng không nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức toàn diện, cơ bản và hiện đại bảo đảm sau tốt nghiệp có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực ĐTVT đồng thời thích ứng với sự phát triển kỹ thuật công nghệ của ngành.

       Mục tiêu của Chương trình dạy học Kỹ sư  ĐTVT  là trang bị cho người tốt nghiệp:

  •  Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc, kiến thức chuyên ngành hệ thống, hiện đại, có khả năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển của ngành viễn thông hàng không.
  •  Vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tế, có khả năng bảo trì, vận hành, tham gia thiết kế các thiết bị và hệ thống công nghệ ĐTVT hàng không. Có năng lực tự học và nghiên cứu để theo kịp sự phát triển của ngành hàng không. Sử dụng công nghệ thông tin, tiếng Anh chuyên nghiệp và kết hợp với phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
  •  Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
  •  Năng lực lập kế hoạch, thực hiện và vận hành các thiết bị, hệ thống, máy móc phục vụ công việc khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.
  •  Phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  •  Người tốt nghiệp chương trình Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông có thể đảm nhiệm công việc với vai trò là:
   • Kỹ sư quản lý dự án điện, điện tử viễn thông
   • Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa
   • Kỹ sư kiểm định, đánh giá
   • Tư vấn thiết kế, giám sát

       CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            150 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    28 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                            122 tín chỉ

                2. Chương trình: 2020 - 20212019 - 20202018 - 20192017 - 2018

                3. Bản mô tả chương trình: 2020 - 20212019 - 2020;

                4. Ma trận chuẩn đầu ra: 2020 - 2021 

                5. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: 2020 - 2021

                6. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

       CHUẨN ĐẦU RA
       Kiến thức

        Kiến thức chung

  • Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

  • Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học xã hội - nhân văn; kiến thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực công tác.

         Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Có kiến thức cơ bản về mạch điện, mạch điện tử, kỹ thuật số, kỹ thuật vi xử lý, nguyên lý truyền thông có thể áp dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

  • Có kiến thức cơ bản về lý thuyết điều khiển tự động, an toàn điện, kỹ thuật điện có thể áp dụng thành thạo phục vụ cho việc lý luận, phân tích, tổng hợp trong quá trình giải quyết, phát triển các vấn đề liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

  • Có kiến thức rộng và tổng quan về các hệ thống viễn thông, các hệ thống thông tin liên lạc có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

  • Có kiến thức rộng và tổng quan về PLC, điện tử công suất, hệ thống nhúng, hệ thống tự động, có khả năng liên kết kiến thức ngành với cơ sở ngành, chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

         Kiến thức chuyên ngành

       Có kiến thức sâu về khai thác, bảo dưỡng, vận hành các hệ thống tự động hóa, các dây chuyền sản xuất, các phần mềm mô phỏng nghiên cứu điện tử viễn thông và tự động hóa, hệ thống điều khiển và giám sát (SCADA), các hệ thống vô tuyến và viễn thông, đặc biệt là các hệ thống được sử dụng trong lĩnh vực hàng không (hệ thống định vị vô tuyến hàng không, hệ thống thông tin hàng không, hệ thống dẫn đường mặt đất hàng không, …) có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành kết hợp với kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để để giải quyết hầu hết các vấn đề chuyên môn sâu

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  • Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Kỹ năng sử dụng công cụ tin học, máy văn phòng: Sử dụng thành thạo các loại máy văn phòng (máy in, photocopy, fax, máy chiếu, …) và máy tính trong công việc chuyên môn.
  • Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Kỹ năng nói, viết bài bằng tiếng Việt: Có khả năng trình bày lưu loát, ngắn gọn, suc tích, dễ hiểu… 1 vấn đề; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài.
  • Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Kỹ năng giao tiếp, viết bài bằng tiếng Anh: Có khả năng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… 1 vấn đề ngắn; có khả năng phát biểu tự tin trước công chúng; có khả năng viết đúng về hình thức và chính xác về nội dung các văn bản ngắn, đơn giản lưu hành nội bộ và văn bản gửi ra ngoài; có khả năng đọc hiểu chính xác các văn bản tiếng Anh liên quan đến công việc thực hiện
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Kỹ năng giải quyết vấn đề cơ bản về KHTN và KHXH: Có khả năng sử dụng kiến thức KHTN và KHXH để tính toán, phân tích, diễn giải, tổng hợp một vấn đề phục vụ cho công tác chuyên môn.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn chung: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn sâu: Giải quyết nhanh, chính xác các công việc đơn giản; phối kết hợp, tham khảo ý kiến,… để giải quyết các vấn đề phức tạp, sáng tạo.

        Kỹ năng mềm

  • Kỹ năng giao tiếp xã hội và hội nhập cộng đồng: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
  • Kỹ năng hội nhập quốc tế: Có kỹ năng giao tiếp và có quan hệ tốt với đối tác, đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới, … là người nước ngoài nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.
       Thái độ

       Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật: Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  • Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;
  • Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
  • Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.
  • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Tran Hoai An

  PGS. TS. Trần Hoài An

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, Hệ thống SCADA, Đồ án, Chuyên đề, Luận án 

  Nguyen Thanh Dung

  TS. Nguyễn Thanh Dũng

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật chuyển mạch, Mạch điện tử, Hệ thống dẫn đường mặt đất Hàng không, Hệ thống dẫn đường toàn cầu GNSS, Chuyên đề 

  Pham Cong Thanh

   

  TS. Phạm Công Thành

  Môn giảng dạy: Điện tử công suất, Cơ sở điều khiển tự động, Kỹ thuật điện, Đồ án, Chuyên đề, Luận án

  Nguyen Huu Chan Thanh

   

  TS. Nguyễn Hữu Chân Thành

  Môn giảng dạy: An toàn điện, PLC, Điện tử công suất, Đồ án, Chuyên đề, Luận án

  Le Nhat BInh

  TS. Lê Nhật Bình

  Môn giảng dạy: Cơ sở điều khiển tự động, Thông tin quang, Mạch điện tử 1, Linh kiện điện tử, Hệ thống CNS/ATM 

  Ngo Hoang Tung

   

  TS. Ngô Hoàng Tùng

  Môn giảng dạy: Điện tử công suất, Thí nghiệm kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện, Cơ sở điều khiển tự động

  Duong Van Tu

  TS. Dương Văn Tú

  Môn giảng dạy: PLC, Vi xử lý - vi điều khiển, Kỹ thuật vi xử lý - vi điều khiển, Hệ thống đo lường điện tử

  Nguyen Trong Hai

  TS. Nguyễn Trọng Hải

  Môn giảng dạy: Điện tử thông tin, Thiết kế số dùng ngôn ngữ phần cứng HDL

  Nguyen Minh Tung

  ThS. Nguyễn Minh Tùng

  Môn giảng dạy: Điện tử số, Đồ án

  Le Nhat BInh

  ThS. Võ Phi Sơn

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật siêu cao tần, Nguyên lý truyền thông, Hệ thống định vị vô tuyến hàng không, Điện tử thông tin

  Cao Xuan Kim Anh

   

  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

  Môn giảng dạy: Lý thuyết mạch, Thí nghiệm kỹ thuật viễn, Quy hoạch mạng viễn thông, Nguyên lý truyền thông

  Cao Xuan Kim Anh

   

  ThS. Cao Xuân Kim Anh

  Môn giảng dạy: Hệ thống thông tin hàng không, Tiếng Anh chuyên ngành ngành Điện tử, Chuyên đề 

  Phan Tron

   

  ThS. Phan Tròn

  Môn giảng dạy: Hệ thống viễn thông, Kỹ thuật truyền số liệu và mạng máy tính, Lý thuyết mạch,  Lý thuyết trường điện từ, Thông tin di động, Viba số, Các phần mềm mô phỏng điện tử

  Phan Tron

   

  ThS. Nguyễn Hữu Châu Minh

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật điện, Lý thuyết mạch, Đo lường điện tử, Lý thuyết trường điện từ, Linh kiện điện tử

  Ngo Minh Nhut

   

  ThS. Ngô Minh Nhựt

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật truyền số liệu và mạng máy tính, Kỹ thuật lập trình, Tin học đại cương

  Ho Huynh Phong

   

  ThS. Hồ Huỳnh Phong

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật lập trình, Kỹ thuật truyền số liệu và mạng máy tính, Hệ thống nhúng, Tin học đại cương

  Le Ngoc Thanh

   

  ThS. Lê Ngọc Thanh

  Môn giảng dạy: Linh kiện điện tử, Kỹ thuật điện, Đồ án 

  Nguyen Thi Linh Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Môn giảng dạy: Đo lường điện tử, Lý thuyết mạch 2, Lý thuyết trường điện từ, Anten truyền sóng

  Pham Thi Ngoc Oanh

  ThS. Phạm Thị Ngọc Oanh

  Môn giảng dạy: Thí nghiệm kỹ thuật điện, Thí nghiệm kỹ thuật điện tử, Thí nghiệm điện tử số, Thí nghiệm truyền số liệu và mạng máy tính, Thí nghiệm kỹ thuật viễn thông

  Doan Nguyen My

  ThS. Đoàn Nguyên Mỹ

  Môn giảng dạy: An toàn điện, Lý thuyết mạch , Đồ án môn học

  Le Ngoc Thanh

  ThS. Phạm Quốc Phương

  Môn giảng dạy: Kỹ thuật vi xử lý - vi điều khiển, Đo lường các thiết bị

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: