• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Chương trình đào tạo chuyên ngành dịch vụ thương mại hàng không

 • Thứ tư, 11:12 Ngày 14/04/2021
 •  

            CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG

  Ngành đào tạo:

  Dịch vụ Thương mại Hàng không

  1. Mã ngành đào tạo:

  6340115

  2. Chuyên ngành đào tạo:

  Dịch vụ Thương mại Hàng không

  3. Trình độ đào tạo:

  Cao đẳng

  4. Thời gian đào tạo:

  2,5 năm - Chính quy

           MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Đào tạo cho sinh viên có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về ngành Dịch vụ Thương mại Hàng không, nghề phục vụ hành khách, phục vụ hàng hóa; Có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; Có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.
  • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao theo vị trí công việc chuyên môn Phục vụ hành khách, Phục vụ hàng hóa.
  • Tốt nghiệp chương trình, người học có thể công tác tại các vị trị sau đây:

  + Làm việc tại nhà ga hàng không (hành khách, hàng hóa); các công ty phục vụ mặt đất, các đại lý giao nhận hàng hóa; Phục vụ hàng hóa hàng không; Các văn phòng đại diện của hãng hàng không.

  + Sinh viên có thể làm việc trong ngành dịch vụ du lịch tại vị trí tổ chức đưa, đón khách từ/ tới sân bay.

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

              1. Cấu trúc chương trình

               Tổng số tín chỉ phải tích lũy:                                            87 tín chỉ

               (không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

               Trong đó:

                  - Kiến thức giáo dục đại cương:                                    19 tín chỉ

                  - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:                             68 tín chỉ

                2. Chương trình: (file Khung chương trình)

                3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá: (Phụ lục)

                4. Đề cương môn học: Đăng nhập hệ thống học tập trực tuyến để xem chi tiết đề cương môn học

                CHUẨN ĐẦU RA
                Kiến thức

  Kiến thức chung

  • Nhận thức được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Vận dụng được kiến thức cơ bản khoa học Xã hội - Nhân văn;
  • Kiến thức về toán học và khoa học tự nhiên trong cuộc sống và lĩnh vực công tác.

         Kiến thức cơ sở ngành và ngành

  • Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công việc và các vị trí có liên quan.
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về ngành hàng không, an ninh và an toàn hàng không và quy định hàng hóa nguy hiểm.
  • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về hành khách, hành lý, hàng hóa và các chứng từ liên quan trong phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa hàng không.
  • Giới thiệu được danh sách hành khách, phục vụ hàng hóa của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất liên quan.
  • Trình bày được quy trình vệ sinh, an toàn nơi làm việc và an toàn khi làm việc trên sân đỗ.

         Kiến thức chuyên ngành

  • Hiểu rõ các loại điện văn, ký hiệu, chữ viết tắt (liên quan đến phục vụ hành khách và phục vụ hàng hóa hàng không).
  • Trình bày được kiến thức nền tảng về sử dụng phần mềm hệ thống làm thủ tục hành khách, hàng hóa.
  • Kiến thức tổng quan về kết cấu máy bay, nguyên lý cân bằng và chất xếp trên máy bay.
  • Trình bày được kiến thức cơ bản về thiết bị chất xếp hàng hóa, bưu gửi trong vận chuyển hàng không (ULD).
  • Kiến thức tổng quan về chất xếp hàng hóa, các loại thùng mâm và tải trọng chất xếp tối đa của thùng, mâm.
  • Hiểu rõ quy trình luân chuyển chứng từ.
  • Cách thức nhận biết các dụng cụ, vật liệu không đảm bảo chất lượng và số lượng trong hoạt động công việc.
  • Nguyên lý vận hành của các dụng cụ làm việc như bàn cân, bộ đàm, ...
  • Trình bày được quy trình chung về phục vụ hành khách và hàng hóa (đi, đến và chuyển tiếp).

     Kỹ năng

       Kỹ năng cứng

  • Sử dụng được phần mềm làm thủ tục hành khách và hàng hóa hàng không.
  • Vận hành được máy tính, máy in, thẻ lên tàu, thẻ hành lý, ...
  • Nhận biết được các loại thẻ nhãn, thẻ phụ trợ qua màu sắc, ký hiệu, chữ viết tắt; Các loại chứng từ, giấy tờ của khách, chứng từ liên quan đến vận chuyển hàng không, bưu gửi.
  • Nhận biết được các loại thẻ khách hàng thường xuyên.
  • Tìm được thông tin về quy định phục vụ hành khách, hàng hóa của các hãng hàng không, công ty phục vụ mặt đất liên quan.
  • Gửi và nhận điện văn liên quan đến phục vụ hành khách và hàng hóa hàng không.
  • Sử dụng đúng quy định hệ thống phát thanh, kỹ thuật phát thanh.
  • Nhập đúng và đủ thông tin trên bảng điện trước quầy check - in.
  • Sử dụng bộ đàm.
  • In điện văn và dán nhãn (sticker).
  • Hướng dẫn được hành khách điền tờ khai hải quan, xuất nhập cảnh.
  • Kiểm tra đối chiếu thông tin trên điện văn.
  • Nhận biết các loại công cụ, trang bị, biểu mẫu theo quy định.
  • Điền và hoàn tất các biểu mẫu có liên quan.
  • Kiểm đếm và tính toán nhanh, chính xác.
  • Đọc được vé và kiểm tra tính hợp lệ về giấy tờ của khách, tờ khai hàng hóa của người gửi hàng và các giấy tờ liên quan khác.
  • Đọc hiểu và lập được bảng Lược khai hàng hóa (Manifest) và danh sách hành khách (Passenger Manifest).
  • Đọc hiểu và kiểm tra đối chiếu các loại điện văn.

        Kỹ năng mềm

  • Quan sát, báo cáo và phản hồi thông tin.
  • Sắp xếp, lưu hồ sơ ngăn nắp.
  • Giao tiếp hiệu quả.
  • Có năng lực Tiếng Anh đạt 450 Toeic hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương khác.
  • Đạt trình độ tin học tương đương (Trình độ B).
        Thái độ

       Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân

       Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm công dân, hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật: Theo các tiêu chuẩn của Quyết định số 50/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo.

       Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ

  • Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc, luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn nghiệp vụ;
  • Tôn trọng pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân;
  • Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
  • Đạt kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng.
  • Thực hiện năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; Trình bày được sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
  • Đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ phức tạp về mặt kỹ thuật; Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn; Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
  • Thực hiện công việc độc lập và theo nhóm.
       VĂN BẰNG SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân thực hành
       DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG DẠY

  Nguyen Thu Huong

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  Môn giảng dạy: Giấy tờ du lịch, Vé hành khách và hành lý    

  Nguyen Tran Thanh Thuan

  TS. Nguyễn Trần Thanh Thuần

  Môn giảng dạy: Tổng quan về hàng không dân dụng, Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản, Vận chuyển hàng  nguy hiểm CAT7,8,9

  Tran Dieu Hang

  ThS. Trần Diệu Hằng

  Môn giảng dạy: Quan hệ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp

  Pham Huu Ha

  ThS. Phạm Hữu Hà

  Môn giảng dạy: Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản, Phục vụ động vật sống và hàng dễ hỏng, Vận chuyển hàng  nguy hiểm CAT7,8,9

  Nguyen Mai Duy

  ThS. Nguyễn Mai Duy

  Môn giảng dạy: Tổng quan về hàng không dân dụng

  Nguyen Thi Thanh Huyen

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Môn giảng dạy: Vé hành khách và hành lý, Phục vụ hành lý, Hành lý bất thường, Phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay, Phục vụ hành khách trong các trường hợp đặc biệt, Kỹ năng giao tiếp

  Nguyen Thanh Son

  Nguyễn Thanh Sơn

  Môn giảng dạy: Phục vụ hành lý, Hành lý bất thường, Làm thủ tục tại quầy hàng không 

  Nguyen Thi Mai Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

  Môn giảng dạy: Điện văn hành khách và hành lý, Phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay, Phục vụ hành khách trong các trường hợp đặc biệt, Làm thủ tục tại quầy hàng không

  Phan Thi Kim Mai

  ThS. Phan Thị Kim Mai

  Môn giảng dạy: Giấy tờ du lịch

  Hoang Trung Dung

  ThS. Hoàng Trung Dũng

  Môn giảng dạy: An toàn sân đỗ

  Nguyen Thi Lan Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

  Môn giảng dạy: An toàn hàng không, Điện văn hàng hóa

  Ho Phi Dung

  ThS. Hồ Phi Dũng

  Môn giảng dạy: Tổng quan về hàng không dân dụng, Cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp, Phục vụ hành khách tại cảng hàng không, sân bay, Phục vụ hành khách trong các trường hợp đặc biệt

  Hoang Thi Kim Quy

  ThS. Hoàng Thị Kim Quy

  Môn giảng dạy: An toàn hàng không

  Ha Khac Hong

  Hà Khắc Hồng

  Môn giảng dạy: Công tác khẩn nguy và phòng chống cháy nổ tại Cảng hàng không, sân bay, Nhận thức về an toàn vệ sinh lao động

  Nguyen Thanh Tuan

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  Môn giảng dạy: Điện văn hàng hóa, Cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp, Quy định vận chuyển hàng hóa cơ bản

  Nguyen Tung Bao Thanh

  ThS. Nguyễn Tùng Bảo Thanh

  Môn giảng dạy: An ninh hàng không

  Cao Xuan Kim Anh

  ThS. Cao Xuân Kim Anh

  Môn giảng dạy: Tin học

  Chu Hoang Ha

  ThS. Chu Hoàng Hà

  Môn giảng dạy: An ninh hàng không

  Dang Thuc Hien

  ThS. Đặng Thục Hiền

  Môn giảng dạy: Tin học

  Doan Thi Kim Thanh

  ThS. Đoàn Thị Kim Thanh

  Môn giảng dạy: Phương pháp làm việc nhóm

  Ho Nu Tra Giang

  ThS. Hồ Nữ Trà Giang

  Môn giảng dạy: Tin học

  Huynh Phuong Thao

  Huỳnh Phương Thảo

  Môn giảng dạy: Pháp luật

  Lam Thanh Nam

  TS. Lâm Thành Nam

  Môn giảng dạy: Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hàng hóa, Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hành khách

  Le Thi Khanh Hoa

  ThS. Lê Thị Khánh Hòa

  Môn giảng dạy: Pháp luật hàng không

  Nguyen Hoang Mai Dung

  ThS. Nguyễn Hoàng Mai Dung

  Môn giảng dạy: Anh văn

  Nguyen Kim Loan

  TS. Nguyễn Kim Loan

  Môn giảng dạy: Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hàng hóa, Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hành khách

  Nguyen Quoc Dung

  Nguyễn Quốc Dũng

  Môn giảng dạy: Tàu bay

  Nguyen Thi Hang

  ThS. Nguyễn Thị Hằng

  Môn giảng dạy: Chính trị

  Nguyen Thi Thanh Huong

  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

  Môn giảng dạy: Anh văn

  Nguyen Van Duong

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  Môn giảng dạy: An ninh hàng không

  Pham Thi Cuc Phuong

  ThS. Phạm Thị Cúc Phương

  Môn giảng dạy: Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hàng hóa, Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hành khách

  Pham Thi Mai Phuong

  ThS. Phạm Thị Mai Phương

  Môn giảng dạy: Anh văn

  Phan Thi Anh Nga

  ThS. Phan Thị Anh Nga

  Môn giảng dạy: Anh văn

  Vo Minh Vuong

  ThS. Võ Minh Vương

  Môn giảng dạy: Giáo dục thể chất

  Vu Hoang Minh

  ThS. Vũ Hoàng Minh

  Môn giảng dạy: Tổng quan về hàng không dân dụng, Phục vụ hành lý, Hành lý bất thường

  Vu Ngoc Dung

  ThS. Vũ Ngọc Dũng

  Môn giảng dạy: Tàu bay

  Vu Thi Minh Khiem

  ThS. Vũ Thị Minh Khiêm

  Môn giảng dạy: Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hàng hóa, Tiếng anh chuyên ngành Phục vụ hành khách

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: