• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018

 • Thứ năm, 17:31 Ngày 06/01/2022
 • Xem báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018 tại đây.

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: