• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Xem và download trực tuyến Sổ tay sinh viên Đại học, Cao đẳng năm 2015

  • Thứ bảy, 09:11 Ngày 29/08/2015
  • Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng về việc xem và download trực tuyến Sổ tay sinh viên theo hướng dẫn cụ thể sau đây:

    • facebook