• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Vài nét về thư viện

 • Thứ năm, 10:42 Ngày 21/01/2016
 • Thư viện đặt tại cơ sở 2 của Học Viện địa chỉ 18A Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình. Tp.HCM

  Thư viện được xây dựng trên diện tích 436m2 gồm có: phòng đọc 1 với 100 chỗ ngồi và được trang bị thêm hơn 20 máy tính cho sinh viên sử dụng; phòng đọc 2 trang bị gần 50 chỗ ngồi để sinh viên đọc sách và nghiên cứu, 01 kho sách và phòng xử lý nghiệp vụ Thư viện.

  Thư viện hoạt động theo hình thức kho đóng, với vốn tài liệu phong phú, bao gồm cả tài liệu viết bằng tiếng việt và tài liệu tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga…) theo các chuyên ngành đào tạo của Trường để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, CB –GV – CNV trong nhà Trường.

  Tháng 06 năm 2016 , Thư viện Trường Học viện Hàng không Việt Nam đã được trang bị mới phần mềm quản lý thư viện Emiclib để phục vụ và từng bước phát triển thành Thư viện điện tử, theo kịp xu hướng phát triển của thư viện thế giới.

  Tháng 2 năm 2017, Thư viện bắt đầu liên kết với Tailieu.VN cùng với nguồn tài liệu số nội sinh của mình để đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên, học sinh và thông qua đó phát triển nguồn tài liệu số của thư viện.

  Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện

       1.Chức năng

  Tổ chức thực hiện việc khai thác và sử dụng vốn tư liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường.

      2. Nhiệm vụ

  • Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin – tư liệu.
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu trong trường.
  • Tổ chức các loại hình hoạt động, giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu, thông tin khoa học, phục vụ bạn đọc trong trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng thuận tiện, văn minh, lịch sự.
  • Lập kế hoạch bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường; thu nhận và lưu trữ các ấn phẩm do trường xuất bản gồm: luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, giáo trình, tạp chí, tài liệu hội nghị, hội thảo khoa học, các đề tài NCKH các cấp đã được nghiệm thu và các nguồn tin khác phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của trường.
  • Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ phục vụ; tiến tới hình thành thư viện điện tử.
  • Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu của thư viện; hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin trong thư viện phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tổ chức quản lý, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản vốn tài liệu và giới thiệu vốn tư liệu để phục vụ có hiệu quả; thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.
  • Đáp ứng yêu cầu chính đáng và tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả của trường trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua hình thức mượn về hoặc đọc tại chỗ.
  • Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.
  • Phối hợp phòng chức năng đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.
  • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
  • Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực làm việc và hiệu quả công tác của đơn vị.
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại đơn vị.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: