• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 – Cảng vụ Hàng không miền Nam

  • Thứ hai, 09:15 Ngày 11/01/2016
  • Cảng vụ Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2015. Mọi thông tin vui lòng xem file đính kèm tại đây

     
    • facebook