• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh ĐT thạc sĩ năm 2015

  • Thứ sáu, 11:30 Ngày 01/01/2016
  • Học viện hàng không Việt Nam nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2015 từ ngày 04/01/2016 đến hết ngày 15/01/2016. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại địa điểm: Bộ Phận tuyển sinh- Phòng A.12, Học viện Hàng không Việt Nam, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố, Hồ Chí Minh.

    • facebook