• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo gia hạn đăng ký học phần HK1(2015-2016)

  • Thứ tư, 11:19 Ngày 12/08/2015
  • Vừa qua, trong thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016, sinh viên gặp một số sự cố về mạng truy cập đăng ký nên việc đăng ký học phần gặp khó khăn. Sau khi khắc phục sự cố, đường truyền đã được nâng cấp. Vì vậy, phòng Đào tạo thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần như sau:

    Sinh viên các lớp ĐH – CĐ chính quy đăng ký mới theo kế hoạch đào tạo chuẩn, đăng ký học lại, học cải thiện điểm đến hết ngày 23/08/2015

    Sinh viên lưu ý: phải đăng ký mới theo kế hoạch chuẩn trước khi thao tác đăng ký học lại, học cải thiện để tránh việc trùng lịch học; đồng thời thực hiện việc đăng ký theo đúng thời gian gia hạn đã thông báo.

    • facebook