• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông báo: Mua bảo hiểm năm học 2015 -2016

 • Thứ sáu, 10:30 Ngày 11/09/2015
 • Căn cứ Thông báo số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.

  Căn cứ Thông báo số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc điều chỉnh bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.

  Theo thông báo, Bảo hiểm Xã hội TP.HCM quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ bản nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT. Năm học 2015-2016 thực hiện 15 tháng từ tháng 01/10/2015 đến 31/12/2016.

  Cụ thể:

  Mức lương cơ bản tối thiểu là : 1.150.000đ

  Số tiền sinh viên phải đóng     : 1.150.000đ x 4,5% x 15 tháng =  776.250đ/1SV

  Nhà nước hỗ trợ 30%              : 776.250 x 30% = 232.875đ/1SV

  Sinh viên đóng 70%                : 776.250 x 70% = 543.375đ/1SV

   

  Một số trường hợp đặc biệt:

  + Đối với sinh viên đã đóng tiền mua BHYT 2015-2016 vào tháng 8/2015 với số tiền 435.000 thì các bạn hưởng thời gian bảo hiểm là 12 tháng ( từ 01/10/2015 – 30/09/2015).

  + Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT tại địa phương vui lòng photo thẻ BHYT và nộp lên phòng G.02 – cơ sở 2.

   

  Vậy phòng Tổ chức cán bộ & QLSV thông báo để sinh viên các khoá trước biết và thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước.

   

   

  Trân trọng thông báo.

  • facebook