• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông Tin Tuyển Sinh 2018

 • Thứ sáu, 09:40 Ngày 09/03/2018
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2018

  1. Đại học chính quy:

   - Học phí trung bình không quá 10 triệu/năm.

   

  2. Cao đẳng chính quy:

  Chi tiết: http://vaa.edu.vn/TUYEN-SINH-CAO-DANG-CHINH-QUY-NAM-2018

   

  3. Thạc sỹ QTKD và Đại học VLVH

  - Thông tin tuyển sinh VLVH chi tiết: http://vaa.edu.vn/THONG-BAO-TUYEN-SINH-DAI-HOC-HINH-THUC-VUA-HOC-VUA-LAM-VHVL

   

  • facebook