• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông Báo Giảm Giá Bán Giáo Trình

 • Thứ sáu, 14:08 Ngày 10/03/2017
 • Để hỗ trợ sinh viên có điều kiện trang bị đầy đủ giáo trình học tập, nghiên cứu. 

  Phòng KHCN đã đề xuất giảm giá bán giáo trình 70% tất cả 21 giáo trình do Học viện xuất bản và đã được sự đồng ý của Giám đốc HVHKVN. Từ 9/3/2017, Thư viện sẽ bán giáo trình theo giá đã giảm 70% (có danh mục giáo trình và giá bán kèm theo). Thư viện xin thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn học viện.

  STT

  TÊN GIÁO TRÌNH

  TÁC GIẢ

  GIÁ TIỀN

   

  GIÁ BÁN

   

  1

  Phân tích kinh tế Hàng không

  TS.Dương Cao Thái Nguyên

  TSKH. Hoàng Minh Chính

  37.000 vnđ

  11.000đ

  2

  Quản trị nguồn nhân lực Hàng không

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TSKH. Hoàng Minh Chính

  32.000 vnđ

  9.500đ

  3

  Kế hoạch hóa chiến lược ngành Hàng không Dân dụng

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TSKH. Hoàng Minh Chính

  30.000 vnđ

  9.000đ

  4

  Quản trị khai thác Hàng không Dân dụng

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TSKH. Hoàng Minh Chính

  34.000 vnđ

  10.000đ

  5

  Giáo trình quản trị Hàng không

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TSKH. Hoàng Minh Chính

  TS. Chu Hoàng Hà

  85.000 vnđ

  25.500đ

  6

  Giáo trình quản trị tài chính

  TS. Nguyễn Quốc Khánh

  TS. Chu Hoàng Hà

  154.500 vnđ

  46.500đ

  7

  Giáo trình Marketing Hàng không

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TS. Nguyễn Hải Quang

  TS. Chu Hoàng Hà

  75.000 vnđ

  22.500đ

  8

  Giáo trình kinh tế vân tải Hàng không

  TS. Nguyễn Hải Quang

  TS. Chu Hoàng Hà

  TS. Trương Quang Dũng

  80.500 vnđ

  24.500đ

  9

  Giáo trình khái quát về Hàng không Dân dụng

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TS. Nguyễn Hải Quang

  TS. Chu Hoàng Hà

  62.500 vnđ

  18.500đ

  10

  Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh

  TS. Nguyễn Quốc Khánh

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  148.500 vnđ

  44.500đ

  11

  Giáo trình hoạt động khai thác mặt đất tại cảng Hàng không

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  KS. Nguyễn Quang Sơn

  ThS. Vương Thanh Huyền

  148.500 vnđ

  44.500đ

  12

  Giáo trình quy hoạch cảng Hàng không – Sân bay

  TS. Chu Hoàng Hà

  TS. Nguyễn Duy Đồng

  ThS. Phạm Văn Tới

  ThS. Trần Quang Minh

  ThS. Phùng Thế Tám

  ThS.Nguyễn Trung Vinh

  138.500 vnđ

  41.500đ

  13

  Giáo trình cơ sở hạ tầng cảng Hàng không – Sân bay

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TS. Chu Hoàng Hà

  KS. Nguyễn Hữu Thuận

  128.500 vnđ

  38.500đ

  14

  Giáo trình mạch điện tử tương tự

  TS. Hồ Bá Ngọc (cb)

  ThS. Tạ Công Đức

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

  98.500đ

  29.500đ

  15

  Giáo trình quản trị hãng hàng không

  TS. Nguyễn Hải Quang (cb)

  TS. Dương Cao Thái Nguyên

  TS. Chu Hoàng Hà

  105.000đ

  31.500đ

  16

  Giáo trình nghiệp vụ an ninh kiểm soát

  TS. Chu Hoàng Hà (cb)

  ThS. Trần Quang Minh

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  ThS. Đỗ Hoàng Anh

  ThS. Nguyễn Quang Long

  170.000đ

  51.000đ

  17

  Giáo trình nghiệp vụ an ninh soi chiếu

  TS. Chu Hoàng Hà (cb)

  ThS. Trần Quang Minh

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  ThS. Đỗ Hoàng Anh

  ThS. Nguyễn Quang Long

  160.000đ

  48.000đ

  18

  Giáo trình hoạt động khai thác cảng HK - SB

  PGS.TS. Dương Cao Thái Nguyên (cb)

  TS Chu Hoàng Hà

  TS Trương Quang Dũng

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  ThS. Phùng Thế Tám

  ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

  ThS. Hoàng Trung Dũng

   

  125.500 đ

  37.500đ

  19

  Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển

  TS Hồ Ngọc Bá

  ThS. Phạm Hùng Kim Khánh

  115.000đ

  34.500đ

  20

  Giáo trình nghiệp vụ phục vụ hành khách hàng không

  TS Chu Hoàng Hà (cb)

  ThS. Trần Quang Minh

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

  ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  ThS. Phùng Thế Tám

  ThS. Ngô Lê Diệu Trinh

  ThS. Hồ Phi Dũng

  ThS. Hoàng Trung Dũng

  ThS. Nguyễn Lê Huyền

  160.000đ

  48.000đ

  21

  Giáo trình nghiệp vụ phục vụ hàng hóa hàng không

  TS Chu Hoàng Hà (cb)

  ThS. Trần Quang Minh

  ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

  ThS. Nguyễn Thị Mai Phương

  ThS. Lê Ngô Ngọc Thu

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  ThS. Phùng Thế Tám

  ThS. Ngô Lê Diệu Trinh

  ThS. Hồ Phi Dũng

  ThS. Hoàng Trung Dũng

  ThS. Nguyễn Lê Huyền

  149.500đ

  44.500đ

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: