• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Quy định về việc xét học bổng khuyến học và vượt khó do tập đoàn Boeing tài trợ

 • Thứ sáu, 09:10 Ngày 21/08/2015
 • Ban chấp hành Đoàn Học viện thông báo đến các bạn sinh viên thông tin về Quy định xét học bổng khuyến học và vượt khó do tập đoàn Boeing tài trợ của Giám đốc Học viện. Chi tiết  xem tại đây.

  Học bổng khuyến học: 6 suất

  Học bổng vượt khó: 4 suất

  Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 31/10

  • facebook