• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Quy định về đồng phục học sinh – sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam

  • Thứ hai, 10:35 Ngày 07/10/2013
  • Phòng Tổ chức cán bộ - Quản lý sinh viên thông báo việc triển khai thực hiện quyết định số 1035/QĐ-HVHKVN, ngày 12/12/2012 của Giám đốc học viện Hàng không Việt Nam về việc quy định đồng phục Học sinh - sinh viên. Thời gian thực hiện và kiểm tra…

    • facebook