• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Học viện HKVN

 • Thứ hai, 09:42 Ngày 18/01/2016
 •  

  Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ QLDN, Bộ GTVT

  Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ QLDN, Bộ GTVT

  Ngày 15/01/2016, tại Học viện Hàng không Việt Nam, Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hóa Học viện HKVN – Ông Vũ Anh Minh (Vụ trưởng Vụ QLDN, Bộ GTVT)  đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất về các vấn đề liên quan đến công tác cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không Việt Nam. Trong đó có các nội dung chính yếu như sau:

  • Công bố Quyết định số 4231/QĐ – BGTVT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt danh sách thực hiên cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không Việt Nam và Quyết định số 69/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Học viện Hàng không Việt Nam.
  • Thông qua dự kiến về kế hoạch, lộ trình thực hiện cổ phần hóa đối với Học viện Hàng không Việt Nam.

  Theo đó, Học viên Hàng không Việt Nam sẽ xây dựng Phương án cổ phần hóa và dự kiến chính thức chuyển sang công ty cổ phần trong tháng 01/2017 sau khi Phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • facebook