• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ 2014

 • Thứ tư, 11:00 Ngày 23/12/2015
 • Nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ 2014

  Sáng  ngày 14/11/2015, Hội đồng Nghiệm thu cấp Bộ đã nghiệm thu thành công đề tài “Mô phỏng năng lượng bức xạ siêu cao tần của các loại anten điển hình: chấn tử, yagi, parabol” của  chủ nhiệm đề tài: TS.Hồ Ngọc Bá cùng các thành viên: TS. Nguyễn Thanh Dũng; TS. Nguyễn Văn Mùi; ThS. Phạm Hùng Kinh Khánh.

  12248617_1068118619874608_503843759_n

   

  12282761_1068118629874607_748547393_n

  Thành phần hội đồng nghiệm thu cấp Bộ:

   

  STT HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

  CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG
  1 PGS.TS Hoàng Hà Vụ Trưởng Vụ KHCN

   

  Bộ GTVT

  Chủ tịch Hội đồng
  2 TS. Nguyễn Quang Huy Chuyên viên Vụ KHCN – Bộ GTVT Ủy viên – Thư ký
  3 TS. Huỳnh Phú Minh Cường Trưởng bộ môn Viễn thông, Đại học Bách Khoa TP.HCM Ủy viên – Phản biện
  4 TS.Trần Văn Ca Tổ trưởng Bộ môn Máy tính – Viễn thông, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM Ủy viên – Phản biện
  5 PGS.TS Dương Cao Thái Nguyên Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam Ủy viên
  6 TS. Nguyễn Thanh Phương Trưởng khoa Cơ điện-Điện tử, Đại học Công nghệ TP.HCM Ủy viên
  7 ThS. Bùi Thị Cẩm Tú Chuyên viên Vụ KHCN – Bộ GTVT Ủy viên

  Với mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu viết 3 bộ phần mềm mô phỏng phân bố năng lượng siêu cao tần của 3 loại ăng ten điển hình: ăng ten chấn tử; ăng ten Yagi và ăng ten Parabol (cũng có thể gọi là phần mềm mô phỏng giản đồ hướng không gian của ăng ten). Phần mềm mô phỏng có khả năng mô tả sự phân bố năng lượng siêu cao tần của ăng ten khi các tham số (các thành phần) chủ yếu của ăng ten thay đổi.

  Kết quả nghiên cứu:  là viết thành 3 bộ phần mềm mô phỏng phân bố năng lượng siêu cao tần của 3 loại ăng ten điển hình: ăng ten chấn tử; ăng ten Yagi và ăng ten Parabol. Phần mềm có khả năng mô tả sự thay đổi phân bố năng lượng siêu cao tần khi các tham số chủ yếu của ăng ten thay đổi.

  hinh anh

  Khả năng ứng dụng của đề tài: Sản phẩm có thể sử dụng trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành kỹ thuật Điện tử – Truyền thông. Thành công của đề tài không chỉ phương tiện và công cụ thay phòng thí nghiệm trong giảng dạy Anten – Truyền sóng (phòng thí nghiệm ảo) phục vụ nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ thuật anten mà cũng rất bổ ích cho những kỹ thuật viên khi tiếp xúc triển khai ăng ten và giúp ích cho công tác thiết kế, lắp đặt mạng thiết bị điện tử truyền thông.

  • facebook