• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 các lớp ĐH, CĐ chính quy

  • Thứ tư, 11:26 Ngày 25/11/2015
  • sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy xem lịch thi  theo link sau: Lịch thi HK1 (2015-2016)

    • facebook