• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Học bổ sung kiến thức tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2016

 • Thứ hai, 11:32 Ngày 25/01/2016
 • THÔNG BÁO HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

  NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 1- NĂM 2016

   Học viện Hàng không Việt Nam thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức cho kỳ tuyển sinh đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh đợt 1 năm 2016 như sau:

  1.Thời gian và hình thức nhận đăng ký

  • Thời gian nhận đăng ký: từ 18/01/2016 đến 26/02/2016.
  • Hình thức nhận đăng ký:
   • Trực tiếp: tại phòng A.10, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
   • Qua email: daotao@vaa.edu.vn

  2.Nội dung đăng ký học bổ sung kiến thức

  • Họ và tên.
  • Ngày tháng năm sinh.
  • Học phần đăng ký học bổ sung.

  (Lưu ý: Học viên đăng ký qua email, sau khi đăng ký xong đến đóng tiền học phí và mang biên lai thu tiền sang phòng A.10 để có tên trong danh sách lớp).

  3. Địa điểm đóng học phí:

  Phòng Tài chính Kế toán, A.02, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

  4. Lịch học bổ sung kiến thức dự kiến của 8 học phần:

  TT Học phần Số tiết Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
  1 Kinh tế vi mô 45 2 Tối 29.02.2016 11.04.2016
  Chủ nhật Sáng 06.03.2016 và 13.03.2016
  2 Marketing căn bản 45 3 Tối 01.03.2016 12.04.2016
  Chủ nhật Sáng 20.03.2016 và 27.03.2016
  3 Quản trị học 45 4 Tối 02.03.2016 13.04.2016
  Chủ nhật Sáng 03.04.2016 và 10.04.2016
  4 Kinh tế vĩ mô 45 5 Tối 03.03.2016 14.04.2016
  Chủ nhật Chiều 06.03.2016 và 13.03.2016
  5 Quản trị nguồn nhân lực 45 6 Tối 04.03.2016 15.04.2016
  Chủ nhật Chiều 20.03.2016 và 27.03.2016
  6 Nguyên lý kế toán 45 7 Sáng 05.03.2016 16.04.2016
  Chủ nhật Chiều 03.04.2016 và 10.04.2016
  7 Quản trị tài chính 45 7 Chiều 05.03.2016 16.04.2016
  Chủ nhật Tối 06.03.2016 và 13.03.2016
  8 Quản trị chiến lược 45 7 Tối 05.03.2016 16.04.2016
  Chủ nhật Tối 20.03.2016 và 27.03.2016
  • Địa điểm học: phòng B.005, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Thời gian học:
   •  Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
   • Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00
   • Buổi tối từ 17h45 đến 21h30

  5. Các học phần được chấp nhận không phải học bổ sung kiến thức

  STT Học phần yêu cầu bổ sung kiến thức Học phần đã học của thí sinh được chấp nhân
  Tên học phần/môn học Số TC hoặc ĐVHT tối thiểu
  1. Quản trị học Quản trị học 3 ĐVHT hoặc 2TC
  2. Marketing căn bản MarketingMarketing kinh doanh căn bảnMarketing căn bảnQuản trị Marketing 3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC 3ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC
  3. Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nhân lực

   

  Quản lý nguồn nhân lực xã hội

  Quản lý nhân sự

  Quản trị nhân sự

  3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC 3ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC
  4. Kinh tế vi môKinh tế vĩ mô Lý thuyết kinh tếKinh tế học thế giớiKinh tế học 6 ĐVHT hoặc 4TC6 ĐVHT hoặc 4TC6 ĐVHT hoặc 4TC
  5. Quản trị chiến lược Quản lý chiến lược

   

  Quản trị chiến lược

  3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC
  6. Nguyên lý kế toán Bằng đại học kế kế toánKế toán 3 ĐVHT hoặc 2TC
  7. Quản trị tài chính Tài chính doanh nghiệpQuản lý tài chính 3 ĐVHT hoặc 2TC3 ĐVHT hoặc 2TC

   

  • facebook