• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Hội Thảo Hoàn Thiện Chương Trình đào Tạo Cao đẳng

 • Thứ tư, 09:04 Ngày 03/05/2017
 • Ngày 27-28/04/2017 Học viện Hàng không Việt Nam đã tổ chức hội thảo hoàn thiện chương trình đào tạo Cao đẳng các ngành: An ninh Hàng không, Dịch vụ thương mại Hàng không, Kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, Kiểm soát không lưu. Tham dự hội thảo có các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sử dụng lao động: Cục Hàng không Việt Nam; Trung tâm Quản lý bay Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Jetstar Pacific Airlines; Vietstar Airlines; Công ty dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS); Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO).

  Phó Giám đốc Học viện Hàng không Lưu Trung chủ trì hội thảo

  Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tham dự hội thảo

  Thảo luận chương trình Cao đẳng An ninh Hàng không

  Thảo luận chương trình Cao đẳng Dịch vụ thương mại Hàng không

  Thảo luận chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Hàng không

  Thảo luận chương trình Cao đẳng Kiểm soát không lưu

  Đại biểu tham dự Hội thảo hoàn thiện các chương trình đào tạo Cao đẳng

   
  • facebook