• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Hội Nghị Học Tập Nghị Quyết đại Hội đại Biểu Toàn Quốc Lần Thứ Xii Của đảng Tại đảng Bộ Học Viện Hàng Không Việt Nam

 • Thứ năm, 09:06 Ngày 16/06/2016
 • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch 52-KH/ĐU, ngày 29/02/2016 của Đảng ủy Bộ giao thông vận tải về việc quán triệt, tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

  Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải. Đảng uỷ Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII.

  Về dự có Đồng chí Vũ Đức Nam – UV Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;  Về phía nhà trường có TS Nguyễn Thị Hải Hằng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, các đồng trưởng các đoàn thể, các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức, và người lao động trong Học viện.

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hằng nêu rõ, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các Nghị quyết do Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên đề ra phù hợp với điều kiện của các cơ quan, đơn vị mình…

  Hội nghị đã được nghe Đồng chí Vũ Đức Nam – UV Ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy Khối như: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế – xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhiều điểm mới trong Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XII của Đảng thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta, nổi bật trong nội dung văn kiện là những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam; những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

  Sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam phải viết thu hoạch cá nhân theo mẫu hướng dẫn (khuyến khích quần chúng tham dự học Nghị quyết viết thu hoạch cá nhân); bí thư chi bộ trực thuộc trở lên phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của cấp trên trực tiếp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; bản kế hoạch hành động của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào trong dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

  Bài viết liên quan

 • Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thanh niên ngành GTVT
  • Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thanh niên ngành GTVT

   Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng trong Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đoàn thanh niên Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị Chiều 18/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT tổa chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đánh giá Đoàn thanh niên Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2016 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị. Trong đó, các hoạt động đã có nhiều đổi mới, lôi cuốn, hấp dẫn đã kết hợp các hoạt động thành chuỗi các sự kiện tạo tính lan tỏa, đã liên kết, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và gắn kết giữa các đơn vị. "Công tác đoàn dần đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị phục vụ trực tiếp cho đoàn viên, thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của bản thân với các phong trào như cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, các hoạt động tuyên truyền ATGT, nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình dự án, công tác nghiên cứu khoa học-môi trường đến các công tác từ thiện xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã được triển khai tốt", đồng chí Nguyễn Thành Tưởng cho biết. Toàn cảnh Hội nghị. Đoàn Bộ GTVT tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, nguời nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Bộ đã phát động phong trào Hiến máu nhân đạo với chủ đề Vì nạn nhân TNGT, một số cơ sở chủ động tổ chức tại đơn vị. Sau chương trình đã thu đuợc gần 19.000 đơn vị máu với sự tham gia của 4000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Đây là hoạt động điểm nhấn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của toàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Ngành. Có thể thấy rằng trong năm qua, công tác Đoàn đã có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn đặc biệt từ sau Nghị quyết số 11 của Đảng ủy Bộ được ban hành. Các hoạt động, phong trào đã được tổ chức bài bản thông qua chương trình, kế hoạch, ký cam kết, đăng ký thực hiện và có sự chứng kiến, ghi nhận của lãnh đạo đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, một số đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Cán bộ Đoàn các cấp cơ sở chưa phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, còn ỉ lại cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động. Việc triển khai hoạt động tại các đơn vị còn lúng túng, chưa vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện đơn vị, không chủ động đề xuất, báo cáo hoạt động theo quy định… Đồng chí Trần Hữu Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.   Đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, Phó Bí thư thường trực đoàn thanh niên Bộ GTVT tặng bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động đoàn Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT yêu cầu mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi tổ chức đoàn và từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng - Bộ trưởng phát động, các Nghị quyết của Đảng Bộ đã ban hành. Mỗi đoàn viên thanh niên, cán bộ tổ chức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Từng cấp bộ đoàn, từng chi đoàn ngành GTVT tự tổ chức đổi mới hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động để hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức đoàn, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các đơn vị đoàn tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đoàn các cấp, chuẩn bị chu đáo từ nội dung đến nhân sự và đặc biệt là có chuyển biến tích cực trước, trong và sau Đại hội; tổ chức thắng lợi Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản GTVT lần thứ 5 đồng thời tạo chuyển mới rõ nét, có hiệu quả các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên trong năm 2017. Các đơn vị phải công khai việc tổ chức các hoạt động đoàn, quản lý chặt chẽ và nâng cao trình độ, công tác đoàn. Và cuối cùng là các đồng chí phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Thay mặt cho Đoàn khối đồng chí Trần Hữu, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thanh niên Đoàn GTVT đã đạt được trong năm qua. Đồng chí chỉ rõ đoàn thanh niên GTVT cần cụ thể hơn những tồn tại, hạn chế để có được giải pháp khắc phục. Đồng thời, Phó Bí thư còn yêu cầu Đoàn thanh niên GTVT sớm xây dựng dự thảo, văn kiện cho Đại hội đoàn sắp tới và chuyển dự thảo cho các cơ sở đoàn trực thuộc, các đoàn viên thanh niên đóng góp ý kiến và yêu cầu quan tâm hơn nữa đến từng đoàn viên thanh niên về mọi mặt.  Tại Hội nghị, 35 tập thể và 79 các nhân đã đuợc trao bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn năm 2016.  (Theo Tạp chí GTVT)  

  • facebook