• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Học Viện Hkvn Tổ Chức Hội Nghị Công Chức, Viên Chức Và Người Lao động Năm 2017

  • Thứ hai, 13:35 Ngày 02/01/2017
  • Sáng ngày 31/12/2016, tại Hội trường A.201, Học viện HKVN đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2017. Tại Hội nghị, toàn thể Công chức, viên chức và người lao động đã nghe Lãnh đạo Hoc viện báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và dự kiến phương hướng hoạt động năm 2017. Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2017, Quy chế dân chủ cơ sở...

    Sau đây là các hình ảnh tại Hội nghị.

    • facebook