• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Gương người tốt việc tốt

 • Thứ hai, 09:40 Ngày 04/01/2016
 •  

  image-ec8703a5115f3e15f592776f133d0aadf1a007b8df875817ee9c2ff2c7eb0f34-V

  Sinh viên Trần Thị Phương Thảo (áo sọc) nhận lại tài sản bị mất từ Tổ Văn thư

  Ngày 28/12/2015 vừa qua, sinh viên lớp QC21 An ninh 6 đã nhặt được 1 ví cá nhân có tài sản giá trị và các giấy tờ quan trọng khác. Tài sản được xác định là của sinh viên Trần Thị Phương Thảo – Sinh viên QTKD  hệ Vừa làm vừa học tại phòng B.005. Sau khi nhận, sinh viên lớp QC21 An ninh 6 đã bàn giao lại cho tổ văn thư Học viện Hàng không.

  Tài sản đã được giao trả cho em Trần Thị Phương Thảo vào ngày 30/12/2015.

  Hội đồng Thi đua Khen thưởng Học viện Hàng không đã có hình thức khen thưởng phù hợp và tuyên dương gương người tốt việc tốt nêu trên.

   
  • facebook