• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu về khoa Cảng Hàng không

 • Thứ hai, 10:36 Ngày 02/12/2019
 • KHOA CẢNG HÀNG KHÔNG

  1. Giới thiệu chung

  - Khoa Cảng hàng không được thành lập tháng 10/1998 để đáp ứng yêu cầu đào tạo huấn luyện chuyên ngành quản lý khai thác Cảng hàng không. Ngoài ra, khoa cũng đã thực hiện các khóa đào tạo cho các đối tác nước ngoài như Lào, Campuchia.

  Chức năng:

  - Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành như: Quản lý Khai thác Cảng hàng không, sân bay; An ninh Hàng không và các chuyên ngành khác do Khoa quản lý.

  Nhiệm vụ:

  - Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung, kế hoạch, giáo trình, bài giảng, tài liệu, đội ngũ giảng viên (cơ hữu, mời giảng, các chuyên gia trong và ngoài nước, …) giảng dạy chuyên ngành đào tạo Cảng hàng không, sân bay và An ninh Hàng không được giao quản lý;

  - Phối hợp cùng phòng Đào tạo xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới;

  - Xây dựng quy hoạch lực lượng giảng viên đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị theo từng giai đoạn;

  - Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo; theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Cảng hàng không, sân bay, an ninh hàng không;

  - Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến chuyên ngành đào tạo; hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; coi thi, kiểm tra hết môn, thi tốt nghiệp/làm luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch của Học viện;

  - Quản lý các tư liệu, tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy của Khoa;

  - Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

  - Thực hiện công việc khác được Giám đốc Học viện phân công.

  Địa chỉ:

  Phòng A216, Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

  Số điện thoại: (028)38479287

  2. Cơ cấu tổ chức

  Khi mới thành lập, lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu của Khoa chỉ gồm 03 giáo viên. Số lượng giáo viên của Khoa thay đổi theo thời gian và hiện nay tổng số là 07 giảng viên. Lực lượng giảng viên mời giảng khoảng 45 giảng viên, là những giảng viên, cán bộ chuyên môn hiện đang công tác tại các đơn vị trong và ngòai ngành hàng không.  

  Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa

  TS. Lê Ngô Ngọc Thu

  Email: thulnn@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý Khai thác Cảng hàng không, sân bay.

  Phó trưởng khoa

  ThS. GVC. Chu Hoàng Hà

  Email: chuha1961@yahoo.com

  Chuyên ngành: An ninh hàng không, Quản trị kinh doanh

  Giảng viên

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  Email: duongnv@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: An ninh hàng không, Luật

  Giảng viên

  ThS. Phan Thị Như Quỳnh

  Email: quynhptn@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: Chính sách công, Quản trị kinh doanh

  Giảng viên

  ThS. Nguyễn Tùng Bảo Thanh

  Email: thanhntb@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: An ninh hàng không, Luật, Ngữ văn Anh, Ngôn ngữ học

  Nghiên cứu sinh: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

  Giảng viên

  Huỳnh Phương Thảo

  Email: thaohp@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: An ninh hàng không, Luật, Tài chính – Ngân hàng

  Học viên cao học: Luật kinh tế

  Giảng viên

  ThS. Huỳnh Hữu Nhân

  Email: nhanhh@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh

  3. Các chuyên ngành, hệ đào tạo:

  - Hệ cao đẳng ngành an ninh hàng không

  - Ngoài ra, Khoa Cảng hàng không tham gia đào tạo các các học phần hệ đại học như Sân bay, Cơ sở hạ tầng Cảng hàng không; Quản trị thương mại Cảng hàng không; Quy hoạch Cảng hàng không; Quản trị thiết bị Cảng hàng không; Quản trị khai thác Cảng hàng không sân bay; Các hoạt động khai thác tại Cảng hàng không; Cứu hỏa và phương thức khẩn nguy sân bay; Quy hoạch, thiết kế và xây dựng sân bay; An toàn sân đỗ.

  4. Kết quả đào tạo

  Từ năm 1998 đến 2006, Khoa Cảng hàng Không đã đào tạo các khóa học chuyên ngành như sau:

  • Quản lý cảng hàng không.
  • Khai thác Cảng hàng không .
  • Khai thác các thiết bị cảng hàng không.
  • An ninh hàng không cơ bản.
  • Kiểm soát an ninh hàng không.
  • Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không.
  • An toàn hàng không.
  • Kiến thức cơ bản hàng không (bồi dưỡng cho các cán bộ công tác tại các Cảng hàng không).

  Khoa cũng phối hợp tổ chức các khóa học do các chuyên gia của Tổ chức Hàng Không Dân dụng Quốc Tế (ICAO) và các chuyên gia của EU giảng dạy:

  • Thanh tra – Giám sát An ninh hàng không. (National Auditors-Inspectors Course)
  • Giáo viên An ninh Hàng không. (Aviation Security Instructor Course)
  • Quản lý khủng hoảng.(Crisis Management Course)
  • Quản trị nguồn nhân lực. (Human Resource Management Course)
  • Quản trị tài chính Cảng Hàng Không. (Airport Financal Course)
  • Khai thác Khu bay (Airside  Operations Course)
  • Quản trị Cảng Hàng Không Nâng cao (Advanced Airport Management Course)
  • Bồi dưỡng Quản trị Cảng Hàng Không Nâng cao (Advanced Airport Management Course)

  Từ năm 2017 đến 2019 hoàn tất tốt nghiệp cho hệ Trung cấp ngành An ninh Hàng không.

  Từ năm 2017 đến nay: đào tạo hệ Cao đẳng ngành An ninh Hàng không.

  Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc tại các Cảng hàng không quốc tế và quốc nội, Xí nghiệp phục vụ mặt đất, Xưởng sửa chữa máy bay, v.v.

  Ngoài ra, các chương trình đào tạo của khoa mang tính bao quát, giúp học viên có thể làm việc ở nhiều đơn vị khác, trong cũng như ngoài ngành Hàng không.

  5. Hoạt động NCKH

  Giảng viên trong khoa đều tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm. Giảng viên thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học như: tham gia viết bài báo khoa học; tham gia viết giáo trình, sách chuyên khảo; thực hiện đề tài cấp cơ sở, cấp bộ; tham gia dự án/đề tài cấp tỉnh, thành, cơ quan ban ngành khác,….

  • facebook