• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu khoa Cơ Bản

 • Thứ ba, 16:50 Ngày 18/08/2015
 • KHOA CƠ BẢN 

  Địa chỉ: G207, Cơ sở 2 Học viện Hàng Không Việt Nam, 18A Cộng Hòa
  Số điện thoại:
  02838110284
  Email:
  trungpt@vaa.edu.vn

  1. Giới thiệu chung

  Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007 sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:
  • Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy các học phần kiến thức giáo dục đại cương cho các trình độ đào tạo tổ chức tại Học viện;
  • Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, trung tâm xây dựng chương trình, nội dung đào tạo kiến thức giáo dục đại cương phù hợp với từng trình độ, hình thức đào tạo và từng ngành học cụ thể;
  • Tổ chức đào tạo các học phần/ môn học được giao; xây dựng giáo trình, bài giảng, cập nhật tài liệu giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Phối hợp với phòng, khoa, trung tâm trong công tác tổ chức kiểm tra, thi hết học phần/; môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương;
  • Quản lý tư liệu, tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy của khoa;
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị được giao;
  • Thực hiện công việc khác được Giám đốc Học viện phân công.

  1. Cơ cấu tổ chức
  • Bộ môn KHCB: Quản lý các môn học Toán, Lý, Tin học và môn GDTC
  • Bộ môn KHXH: Quản lý các môn tiếng Anh (TACB và TACN cho các ngành đào tạo), Tâm lý học đại cương.
  • Nhóm môn Chính trị - Pháp luật: quản lý các môn lý luận chính trị, và các môn Luật.

  - Trợ lý khoa: 0916265666 (Phan Thị Thu Hảo)
  5. Năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý
  Tổng số cán bộ, giảng viên trong khoa:
  Tổng số nhân sự: 19 người; bao gồm 18 giảng viên

  TT

  BỘ MÔN

  NHÂN SỰ

  TRÌNH ĐỘ

  GHI CHÚ

  1. Khoa học cơ bản

  Đặng Thục Hiền

  Thạc sĩ Toán học

  Phụ trách BM

  Võ Minh Vương

  Thạc sĩ TDTT

  Giảng viên

  Nguyễn Hữu Toàn

  Thạc sĩ TDTT

  Giảng viên

  Bùi Thị Lan Anh

  Thạc sĩ Toán học

  Giảng viên

  1. Khoa học xã hội

  Nguyễn Kim Loan

  Tiến sĩ ngôn ngữ

  Trưởng BM

  Vũ Thị Minh Khiêm

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  Nguyễn Hạnh Minh

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  Trần Phạm Minh Đức

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  Phạm Thị Mai Phương

  Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng (Tiếng Anh)

  Giảng viên

  Phạm Thị Cúc Phương

  CN tiếng Anh

  Giảng viên

  Nguyễn Ngọc Minh Thư

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  1. Chính trị - Pháp luật

  Phan Thành Trung

  CN Luật, ThS. QTKD

  Trưởng Khoa

  Nguyễn Thị Hằng

  Thạc sĩ PP giảng dạy GD chính trị

  Giảng viên

  Lê Thị Khánh Hòa

  Giáo viên

   

  Bài viết liên quan

 • Sổ tay sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng
  • facebook