• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Công bố Đề án Tuyển sinh năm 2018

  • Thứ ba, 17:03 Ngày 17/04/2018
  • Học viện Hàng không Việt nam công bố Đề án Tuyển sinh năm 2018 như sau:

    Tải về: Đề án tuyển sinh 2018

    • facebook