Tuyển sinh

Thứ sáu, 15:19 Ngày 09/03/2018.
thông tin tuyển sinh 2018
Thứ ba, 14:40 Ngày 31/10/2017.
Thứ hai, 17:22 Ngày 23/10/2017.
Thứ năm, 15:01 Ngày 05/10/2017.
Thứ tư, 15:44 Ngày 01/08/2018.
Lớp Phục vụ hành khách; Phục vụ hàng hoá; Hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hoá; Đặt chỗ, bán vé máy bay.
Thứ tư, 15:05 Ngày 27/06/2018.
Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học  2018
TOP