Tuyển sinh

Thứ ba, 11:05 Ngày 19/12/2017.
Danh sách trúng tuyển VLVH
Thứ ba, 08:10 Ngày 31/10/2017.
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2017
Thứ ba, 14:40 Ngày 31/10/2017.
Thứ hai, 17:22 Ngày 23/10/2017.
Thứ năm, 15:01 Ngày 05/10/2017.
Thứ tư, 15:25 Ngày 20/09/2017.
Lớp Phục vụ hành khách; Phục vụ hàng hoá; Hướng dẫn chất xếp hành lý, hàng hoá; Đặt chỗ, bán vé máy bay.
Thứ hai, 14:21 Ngày 18/09/2017.
Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học  
Thứ năm, 08:08 Ngày 17/08/2017.
Tuyển sinh cao đẳng năm 2017
TOP