Tuyển sinh sau đại học

Thứ ba, 07:59 Ngày 06/10/2015.
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2015         Học viện Hàng không Việt nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2015 chuyên ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) như sau: I.Điều kiện dự thi 1) Điều kiện về văn bằng và ngành học
TOP