Tuyển sinh

Thứ năm, 15:21 Ngày 08/11/2018.
Danh sách trúng tuyển VLVH
Thứ năm, 11:05 Ngày 08/11/2018.
Tuyển bổ sung đợt 2
Thứ ba, 09:29 Ngày 21/08/2018.
LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH – SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019
Thứ tư, 09:33 Ngày 15/08/2018.
hướng dẫn nhập học từ ngày 20 đến 24/08/2018
Thứ ba, 16:54 Ngày 14/08/2018.
Xác nhận nhập học 14/8/2018
Thứ sáu, 11:26 Ngày 10/08/2018.
Điểm chuẩn cao đẳng 2018
Thứ hai, 18:48 Ngày 13/08/2018.
Danh sách trúng tuyển cao đẳng 2018
Thứ sáu, 17:19 Ngày 03/08/2018.
GIA HẠN THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
Thứ tư, 09:02 Ngày 08/08/2018.
Điểm chuẩn, xác nhận nhập học và thủ tục nhập học đại học chính quy 2018
Thứ sáu, 16:51 Ngày 13/07/2018.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng
TOP