Trung tâm Hướng nghiệp & Tư vấn việc làm

Trung tâm Hướng nghiệp & Tư vấn việc làm

Thứ sáu, 10:13 Ngày 05/05/2017.
Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm là đơn vị trực thuộc Học viện Hàng không Việt Nam, thực hiện chức năng kết nối Người học - Nhà trường - Doanh nghiệp. 
TOP