Thông báo

Thứ hai, 10:55 Ngày 22/08/2016.
Bước 1:  Xem các thông tin liên quan về BHYT HSSV năm học 2016-2017, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu(Tên+Mã Bệnh viện) tại địa chỉ website : http://bhxhtphcm.gov.vn. Tân sinh viên nộp tiền mua BHYT tại phòng Tài chính kế toán (nhận lại phiếu thu tiền).
TOP