Phòng Đào tạo

Thứ bảy, 20:04 Ngày 04/11/2017.
Tải về: Sổ cấp bằng TCN năm 2017
Chủ nhật, 20:04 Ngày 04/12/2016.
Tải về: Sổ cấp bằng TCN năm 2016
Thứ sáu, 20:05 Ngày 04/12/2015.
Tải về: Sổ cấp bằng TCN năm 2015
Thứ ba, 20:05 Ngày 04/07/2017.
Tải về: Sổ cấp bằng CĐ năm 2017 Sổ cấp bằng ĐH năm 2017
Chủ nhật, 20:06 Ngày 04/12/2016.
Tải về: Sổ cấp bằng CĐ năm 2016 Sổ cấp bằng ĐH năm 2016
Thứ sáu, 20:07 Ngày 04/12/2015.
Tài về:  Sổ cấp bằng CĐ năm 2015 Sổ cấp bằng ĐH năm 2015
Thứ năm, 20:08 Ngày 04/12/2014.
Tải về: Sổ cấp bằng ĐH, CĐ giai đoạn 2011-2014
Thứ tư, 11:35 Ngày 08/06/2016.
Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Học viện hàng không Việt Nam sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 – năm 2016 từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 17/06/2016. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại địa điểm: Bộ Phận tuyển sinh – Phòng A.12, Học viện Hàng không Việt Nam, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố, Hồ Chí Minh.
Thứ tư, 11:34 Ngày 08/06/2016.
Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ thông báo danh sách trúng tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2016, thí sinh xem file đính kèm Danh sách trúng tuyển thạc sĩ đợt 1- 2016
TOP