Liên hệ

1.Tổ kế hoạch tổng hợp

Phòng A.102 – Cơ sở 1 – 104 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM

Sđt: 08. 38449527

2.Tổ hành chính – Đảm bảo, sửa chữa

Cơ sở 1 – 104 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM

Sđt: đang cập nhật…

3.Tổ văn thư

Phòng  A.01 – Cơ sở 1 – 104 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, HCM 

Sđt: 08. 38442251

TOP