Liên hệ

 

Bộ phận chịu trách nhiệm    Số điện thoại            Địa chỉ                  
Tuyển sinh Thạc sỹ 08.38449242 – 08.38424762(24/7 – Cô Hà: 0976273138 hoặc cô Giang: 0938452007)

 Phòng A.10

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Tuyển sinh ĐH -CĐ  08.038424762

 Phòng A.12

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Đăng ký học phần

 08.38449242

 Phòng A.10

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Quản lý học vụ ĐH – CĐ   08.38449242

 Phòng A.10

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Quản lý học vụ nghề   08.38449242

 Phòng A.10

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Cấp phát bằng   08.38449242

 Phòng A.10

– 104 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận

Email: daotao@vaa.edu.vn

(Phòng Đào tạo tiếp sinh viên vào các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Thời gian: Sáng từ 7h30 -11h; Chiều từ 1h30 – 5h30)

TOP