Liên hệ

Học Viện Hàng Không Việt Nam

Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học & Bồi Dưỡng Văn Hóa Hàng Không

Phòng C006, C100, 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

ĐT: 08. 38453787

Email: ali@edu.vaa.vn

Website: www.vaa.edu.vn

TOP