Lịch thi

Thứ tư, 11:26 Ngày 25/11/2015.
sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy xem lịch thi  theo link sau: Lịch thi HK1 (2015-2016)
Thứ hai, 11:25 Ngày 24/08/2015.
Vui lòng xem file đính kèm tại đây    
Thứ tư, 11:25 Ngày 12/08/2015.
Sinh viên xem thông tin tại đây
TOP