Giới thiệu

Thứ năm, 16:37 Ngày 21/01/2016.
Thư viện xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên giờ mở cửa phục vụ và nội quy sử dụng thư viện.
Thứ năm, 10:42 Ngày 21/01/2016.
Thư viện được thành lập từ năm 1979, là một bộ phận của Trường Sĩ quan và Trung cấp nghiệp vụ Hàng không thuộc Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động và phát triển đến năm 2006, với sự thành lập Học viện Hàng không Việt Nam theo quyết định số 168/2006/QĐ-TTg của Phó Thủ tướng Chính phủ  Phạm Gia Khiêm, thư viện chính thức trở một thành viên trong hệ thống thư viện đại học trên cả nước.
TOP