Giới thiệu

Giới thiệu Đoàn TNCS HCM Học viện Hàng không Việt Nam

 

– Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HVHKVN bao gồm 21 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Đoàn, các khóa, ngành đào tạo trong toàn trường.

– Đứng đầu Ban chấp hành Đoàn trường là đồng chí Bí Thư Đoàn trường và hai đồng chí Phó Bí thư (1 đồng chí phó bí thư thường trực, một đồng chí phó bí thư phụ trách Hội Sinh viên) gọi chung là Thường trực Đoàn trường.

– Ban thường vụ Đoàn trường: 7 đồng chí , được bầu chọn từ BCH gồm (gồm Bí thư, 2 phó bí thư và 4 ủy viên thường vụ) để đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn trường. Ban thường vụ Đoàn trường được chia làm 5 ban và một bộ phận:

  1. Ban Tuyên giáo: phụ trách công tác tổ chức các hoạt động mang tính tuyên truyền chính trị, giáo dục Đoàn viên – Thanh niên về tư tưởng, đạo đức và lối sống.
  2. Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học: phụ trách việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến học tập và hỗ trợ Đoàn viên – Thanh niên trong học tập và Nghiên cứu khoa học.
  3. Ban Tổ chức và xây dựng Đoàn: phụ trách việc quản lý hồ sơ của Đoàn viên, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
  4. Ban Phong trào Thanh niên: phụ trách việc tổ chức các hao5t động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh đa dạng và phong phú cho Đoàn viên – Thanh niên.
  5. Ban tài chính: phụ trách công tác tài chính, quản lý thu chi tài chính của Đoàn.
  6. Bộ phận Văn phòng: phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác.

– Đội xung kích (thanh niên tình nguyện)gồm những Đoàn viên TN tiên tiến, trực thuộc BCH Đoàn, thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn, do BCH trực tiếp phân công và chỉ đạo, đi đầu trong các phong trào và công tác Đoàn.

– Các Câu lạc bộ: được thành lập trực thuộc BCH Đoàn (Khác với các CLB đang tồn tại trực thuộc Hội Sinh viên), các câu lạc bộ này được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn, nảy sinh do những nhu cầu và đòi hỏi của công tác Đoàn (Ví dụ: CLB Bí thư chi đoàn, CLB Lý luận trẻ, các câu lạc bộ học thuật….)

– Chi đoàn CB- GV-NV:  bao gồm tất cả cán bộ – giáo viên – nhân viên các K,P,TT (bao gồm cả trung tâm ALI, Trung tâm đào tạo phi công) trong tuổi Đoàn.

mô hình tổ chức Đoàn

Đoàn TNCS HCM Học viện Hàng không Việt Nam là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện đoàn, trực thuộc Đoàn TNCS HCM Bộ Giao thông Vận tải. gồm 5 cơ sở trực thuộc (đoàn khoa vận tải hàng không, đoàn khoa điện tử viễn thông, đoàn khoa không lưu, đoàn trung tâm đào tạo nghiệp vụ hàng không) và 1 đội nhóm trực thuộc (đội xung kích).

 

TOP